Werkgroep Omgevingswet

De Omgevingswet zal binnen de raad, organisatie en stad een grote impact hebben. Bovendien raakt het niet alleen het fysieke domein, het vereist een integrale benadering vanuit de verschillende werkterreinen. Dit vraagt ook dat de raad lering trekt uit bijvoorbeeld ervaringen met overheidsparticipatie en de decentralisaties in de zorg. De werkgroep Omgevingswet volgt de implementatie van de Omgevingswet, de pilot in de Noordhoek en bereidt besluitvorming voor.

Zie ook https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/omgevingswet/

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]