Werkgroep Omgevingswet

De Omgevingswet zal binnen de raad, organisatie en stad een grote impact hebben. Bovendien raakt het niet alleen het fysieke domein, het vereist een integrale benadering vanuit de verschillende werkterreinen. Dit vraagt ook dat de raad lering trekt uit bijvoorbeeld ervaringen met overheidsparticipatie en de decentralisaties in de zorg. De werkgroep Omgevingswet volgt de implementatie van de Omgevingswet, de pilot in de Noordhoek en bereidt besluitvorming voor.

Zie ook https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/omgevingswet/

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naar
U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marleen Geerts (senior raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA