Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners

De woordvoerders wijken en sociale basis houden zich onder meer bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de wijze (pacten, impuls- en focuswijken, wijkgericht werken) waarop we het zelf oplossend vermogen van inwoners, buurten en de samenleving en daarmee de sociaal economische positie van mensen in een kwetsbare positie kunnen versterken.

Zie ook https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/wijken/

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naarU kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marscha Kuijpers (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA