Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners

De woordvoerders wijken en sociale basis houden zich onder meer bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de wijze (pacten, impuls- en focuswijken, wijkgericht werken) waarop we het zelf oplossend vermogen van inwoners, buurten en de samenleving en daarmee de sociaal economische positie van mensen in een kwetsbare positie kunnen versterken.

Zie ook https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/wijken/

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen stuur dan een e-mail naarU kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

 

Contactpersoon Raadsgriffie: Marscha Kuijpers (raadsadviseur)
Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]