Formatie van start

De gemeenteraad heeft op 11 april het advies van informateur Joris Bengevoord besproken en besloten hem ook de opdracht te geven om leiding te geven aan het formatieproces.

Zijn opdracht  bestaat eruit om een proces in te richten voor een nieuw te vormen college, te adviseren over de portefeuilleverdeling en een voorstel te maken voor het aantal te benoemen wethouders. Het streven is dit proces af te ronden uiterlijk juni 2022.

Inhoudelijke punten

Het is de bedoeling om in dit proces alle politieke partijen uit te nodigen en hen de kans te geven hun inhoudelijke punten kenbaar te maken en daarmee het akkoord te verrijken. Ook vragen de partijen het maatschappelijk middenveld en de inwoners hun mening over het akkoord te geven. Dit geldt specifiek voor die inwoners die niet hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na afronding van het formatieproces maakt de formateur een eindrapportage, waarin hij de afspraken voor de raadsperiode 2022-2026 vastlegt.

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na vaststelling van de uitslag gaf Esmah Lahlah, lijsttrekker van GroenLinks (grootste partij in de gemeenteraad), de heer Joris Bengevoord als informateur de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken voor een progressief en stabiel stadsbestuur. De gesprekken leidden tot een advies van de informateur dat hij op 6 april aan de gemeenteraad aanbood. Hij adviseert een stadsbestuur  van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA