CONTACT

De raad hoort graag wat jij belangrijk vindt voor de stad of voor jouw dorp, wijk of buurt. Heb je een voorstel of wil je laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Aarzel dan niet om van je te laten horen. Raadsleden stellen dat op prijs. Met de raad, maar ook met raadsleden afzonderlijk kun je makkelijk contact leggen. Er zijn bovendien verschillende manieren om invloed uit te oefenen op onderwerpen die bij de raad aan de orde komen.

 

In gesprek met de raad 

Inwoners, instellingen en organisaties kunnen zelf het initiatief nemen om een kwestie onder de aandacht te brengen van de raad. Neem contact op met de Raadsgriffie als je in gesprek wilt met de raad. Jouw verzoek wordt voorgelegd aan de Agendacommissie. Deze commissie bepaalt o.a. de agenda’s en de indeling van de bijeenkomsten en gesprekken van de raad. Bel met de Raadsgriffie, 013 – 542 8284 of stuur een e-mail naar .

 

Neem contact op met een raadslid of fractie 

Wil je een afspraak maken met een raadslid of een fractie? Kijk dan voor de contactgegevens op het overzicht van de raadsleden en fracties of klik op een van de foto’s onderaan deze pagina. Wil je meerdere raadsleden uitnodigen? Dat kun je ook regelen via de Raadsgriffie. Bel met de Raadsgriffie, 013 – 542 8284 of stuur een e-mail naar .

 

Nodig raadsleden uit voor een gesprek op locatie 

Inwoners, verenigingen, comités en organisaties kunnen raadsleden ook uitnodigen voor bijeenkomsten of activiteiten om te pleiten voor hun zaak. Raadsleden geven graag gehoor aan die uitnodiging. Het is wel van belang om tijdig actie te ondernemen, want raadsleden zijn druk bezet. Neem contact op met de Raadsgriffie om een afspraak te maken.  Bel met de Raadsgriffie, 013 – 542 8284 of stuur een e-mail naar .

 

Inspreken bij de raad 

Als inwoners of vertegenwoordiger van een organisatie kun je jouw mening laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat van de raad tijdens een informatiebijeenkomst. Je komt dan pleiten voor jouw belang. Insprekers krijgen een aantal minuten spreektijd. Wil je jouw mening geven? Neem dan contact op met de Raadsgriffie en bel 013 – 542 8284 of stuur een e-mail naar .

Spelregels om in te spreken ►

Petitie indienen

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Door middel van het indienen van een petitie vraag je de overheid om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Op het petitieloket van de gemeente Tilburg kun je een petitie starten over zaken die in Tilburg spelen. Als je de petitie openbaar zet dan kunnen inwoners die deze petitie ondertekenen. Als je vindt dat je voldoende ondertekenaars hebt of als er een belangrijk moment voor je petitie aanbreekt, kun je de petitie indienen. 

De Raadsgriffie zorgt ervoor dat de petitie op de juiste plaats terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn of het college. Je wordt daarvan op de hoogte gehouden en hoort wat er met de petitie wordt gedaan. 

Het kan zijn dat een onderwerp door de raad of het college op de politieke agenda komt en dat juist dát moment het beste moment van indiening is. Zo ben je immers op tijd om direct invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. Als zo’n moment zich voordoet, word je door de Raadsgriffie geïnformeerd. Daarom is het belangrijk dat als je een petitie start, je je contactgegevens invult. De raadsgriffie is er om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. De Raadsgriffie kan echter niet garanderen dat je gelijk krijgt of dat je voor elkaar krijgt wat je wenst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Raadsgriffie, telefoon 013 – 542 8284 of stuur een e-mail naar .

Maak je punt bij de raad

“Maak je Punt” stimuleert inwoners om gemakkelijk zelf plannen en ideeën te ontwikkelen en hierover met de raad in gesprek te gaan. Op Maak je punt.nl <invoegen duidelijke link naar de pagina maakjepunt.nl, deze moet wel in de huisstijl van de raad> zet jij jouw idee, verzamel je stemmen en bij voldoende stemmen maak jij je punt bij de raad. Hier lees je ook hoe een punt maken precies in zijn werk gaat en kun je alle plannen bekijken die ingediend zijn.

Naar maakjepunt.nl ►

Bezoek- en postadres

Bezoekadres
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

Bekijk op Google Maps ►

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA