50 Plus

Als je zolang mogelijk jong blijft, dan ben je korter oud!

50PLUS Tilburg is een familiepartij waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen. Met een duidelijke visie voor alle bewoners die zich in deze prachtige stad willen vestigen en reeds wonen.
Studenten, jongeren, volwassenen en vooral ook de “vergeten” groep senioren hebben allemaal recht op een goed bestaan, met gelijke kansen, passende woningen, goede zorg, een gezond duurzaam klimaat, een veilige leefomgeving en goede omgangsnormen.

Als “ervaringsdeskundigen” op het gebied van jong zijn hebben wij een programma opgesteld waar iedereen zich in kan vinden en zich mee kan associëren.

Was het vroeger allemaal beter dan nu? Welnee. De mogelijkheden die er nu zijn ontbraken vaak, was er ook armoede, ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomen, werkgelegenheid, discriminatie enz..

Dus… 50PLUS Tilburg wil er zijn voor ouderen, hun kinderen, hun kleinkinderen en achterkleinkinderen in een stad waar je Gelukkig kunt zijn en Gezond Oud kunt worden! (Ggoud)

Fractievoorzitter

Henk van Tilborg

 

Social:

TOP ITEMS

Leefbaarheid

Zijn de tijden veranderd?
Ja, maar nog steeds moeten kinderen de taal machtig zijn, kunnen spelen in een leefbare omgeving en kunnen studeren, opgroeien in een veilige situatie zowel thuis als buitenshuis.

Jeugdzorg is zeer belangrijk en zeker ook de benodigde hulp aan ouderen, mensen met handicaps enz. Op de WMO korten is voor 50PLUS niet bespreekbaar. Langer thuis wonen wel, in de vertrouwde omgeving, met voldoende faciliteiten voor zorg, cultuur, winkelen, openbaar vervoer enz.

Wonen

Na de studie in Tilburg e.o. “aan de bak” komen in een goed werkklimaat met volop kansen om door te groeien en te kunnen wonen in geschikte woningen. Er komt een moment dat ook jij ouder gaat worden.
Te oud om in dat grote huis alleen of met zijn tweeën te wonen maar helaas zijn er geen geschikte woningen voor ouderen om ruimte te maken voor gezinnen, zodat die weer ruimte kunnen maken voor starters.
Om doorstroming op gang te brengen is bouwen voor ouderen belangrijk.

Zorg

Niemand weet vooraf hoe oud je gaat worden en hoe gezond je kan blijven. Daarom moet de zorg voor jong en oud geoptimaliseerd worden.
Aannemelijk is dan dat ouderen eerder klachten krijgen met onder andere dementie, eenzaamheid, gebrekkigheid enz..

Door de komende vergrijzing keldert ook het aantal mantelzorgers omdat familieleden niet altijd meer in de buurt wonen. Vraag jezelf eens af, wanneer de zorg ondermaats is, wie dan uiteindelijk, wanneer je het zelf niet meer kunt, jou kan komen helpen……

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA