Raadslid Sylvia Spinnewijn geëerd als ‘Geminteraodsleuterèèr’ van 2024

In het hart van Kruikenstad, op het bordes van het Paleis-Raadhuis, is raadslid Sylvia Spinnewijn gehuldigd als de Geminteroadsleuterèèr van 2024. De uitreiking vond plaats tijdens de sleuteloverdracht, het moment […]

lees meer

Burgemeester Weterings beëdigd voor nieuwe termijn

Afgelopen juni besloot de gemeenteraad van Tilburg om burgemeester Weterings bij de minister aan te bevelen voor een nieuwe termijn als burgemeester. De minister was het hiermee eens en op […]

lees meer

Gemeenteraad stemt in met begroting 2024

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde ruim vijftig moties en amendementen op, waarvan er […]

lees meer

Begroting 2024: de gemeenteraad gaat in debat

Op maandag 6 november en donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting van de gemeente Tilburg voor 2024. Er ligt een voorstel van het college van burgemeester en […]

lees meer

Rekenkamer presenteert rapport over bestaanszekerheid

Op 23 oktober 2023 heeft de Rekenkamer Tilburg het rapport over bestaanszekerheid aan de raad gepresenteerd. Het rapport met de titel ‘Een zekere onzekerheid’ onderzoekt het Tilburgse bestaanszekerheidbeleid en het […]

lees meer

Gemeenteraad beveelt burgemeester Weterings aan voor herbenoeming

Gisteren, 29 juni, heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten om burgemeester Weterings bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen voor een herbenoeming. Nadat burgemeester Weterings eerder al heeft gezegd […]

lees meer

Gemeenteraad ontvangt Perspectiefnota 2024

Vandaag, 9 juni, heeft het college van burgemeesters en wethouders de Perspectiefnota naar de gemeenteraad verstuurd. In de Perspectiefnota blikt het college vooruit naar volgend jaar. Wat zijn belangrijke plannen […]

lees meer

Bijdrage van 4 miljoen voor bouw flexwoningen

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ruim 4 miljoen euro uitgetrokken om de bouw van drie flexwoningprojecten mogelijk te maken. Het geld is onder andere bestemd voor het bouw- en woonrijp […]

lees meer

Symposium in het Stadhuis

Op dinsdag 28 februari vond in het Tilburgse Stadhuis een symposium plaats. Tijdens het symposium werd ingegaan op de juridische werkelijkheid die zich afspeelt in en rondom de Raadzaal. Onderdeel […]

lees meer

Statement aardbevingen Turkije en Syrië

Beste Tilburgers, Afgelopen week heeft zich een ongekende ramp voorgedaan in Turkije en Syrië. We leven mee met alle Turkse en Syrische Tilburgers die op dit moment in angst, onzekerheid […]

lees meer

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA