RAADSLEDEN

De gemeenteraad, afgekort ook wel de raad genoemd, wordt rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. Dat gebeurt om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende raadsverkiezingen vinden plaats in 2026. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 raadsleden.

De raad beslist bij meerderheid van stemmen. De leden van de raad zijn meestal lid van een politieke partij. Dat kan een plaatselijke afdeling van een landelijke partij zijn, maar ook een lokale partij of groepering. In Tilburg zijn 13 politieke partijen vertegenwoordigd in de raad. De leden van één partij in een gemeenteraad vormen samen een fractie met als belangrijkste woordvoerder de fractievoorzitter.

 

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht. Wel kan hij in de vergadering van de raad aan de discussie deelnemen. De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een griffie. Naast raadsleden zijn er ook burgerraadsleden. Een burgerraadslid is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt wel deel aan de informatie- en debatbijeenkomsten en werkgroepen. In Tilburg mag iedere fractie twee burgerraadsleden aanstellen.

Partijen en raadsleden

 

GroenLinks

Meer over de fractie GroenLinks

D66

Meer over de fractie D66

Lijst Smolders Tilburg

Meer over de fractie Lijst Smolders Tilburg

50 Plus

Meer over de fractie 50 Plus

Partij van de Arbeid

Meer over de fractie Partij van de Arbeid

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA