CDA

 Smaakmaker in stad en dorpen!

Het CDA zet deze gemeenteraadsverkiezingen volledig in het teken van de vele smaakmakers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. Smaakmakers die bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, mantelzorg of politiek onze stad en dorpen een stukje mooier maken.

Van oudsher is het CDA een brede volkspartij, met diepe wortels in Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot. Wij geloven in de kracht van de samenleving, in al die maatschappelijke verbanden waar mensen elkaar tegenkomen en fantastische activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld in gezinnen, verenigingen, kerken, sportclubs, (familie)bedrijven of coöperaties. Het zijn de plekken in onze gemeente waar jong en oud voor elkaar zorgen, mensen naar elkaar omkijken, en vrijwilligers hun buurt schoon, veilig en levendig houden. Het zijn de smaakmakers van onze stad en dorpen. Ons programma is niet alleen voor, maar ook met hen geschreven. Volgens een uniek concept.

Want te lang heeft de politiek zich teruggetrokken in de toren van het stadhuis en zelf opgeschreven hoe de toekomst van onze gemeente eruit moest zien. Als CDA hebben we gebroken met deze traditie. Ons verkiezingsprogramma is het resultaat van bijeenkomsten met honderden mensen, die in buurthuizen en aan keukentafels hun zorgen en ideeën met ons wilden delen. Telkens was de centrale vraag hoe zij hun stad of dorp willen doorgeven aan hun kinderen. Dat leverde veel ideeën op die u terugziet in onze speerpunten.

Van ons als CDA mag u zoals altijd verwachten dat we verder kijken dan de dag van vandaag. Dat we oog hebben voor de belangen van stad én dorp en van jong én oud. Dat we ondernemerschap stimuleren en het verenigingen mogelijk maken om te groeien en te bloeien. En dat we hufters en boeven keihard aanpakken.

TOP ITEMS

Buurtbeveiligers

Helaas is er nog steeds te weinig blauw op straat in onze gemeente. Om wijkagenten te ondersteunen moet de gemeente daarom voor elke buurt twee buurtbeveiligers beschikbaar stellen. Deze gemeentelijke veiligheidsmensen krijgen de bevoegdheden en opleiding om de veiligheid in de buurt te garanderen. Ze zijn daarnaast makkelijk aanspreekbaar en continu te vinden in de buurt om meldingen en zorgen van buurtbewoners actief op te pakken.

Beter onderhoud van buurten

Het onderhoud van groen, straten en stoeptegels in alle buurten en dorpen kan en moet beter. Daarom kiest het CDA om extra geld ter beschikking te stellen om het groenonderhoud van C naar B-niveau te tillen. De winkelcentra blijven op A-niveau. Op deze manier zien onze woonwijken er weer netjes uit en worden bijvoorbeeld losliggende tegels snel weer opnieuw gelegd.

Verdubbel het buurtbudget

Het CDA wil dat buurten naar behoefte meer ruimte krijgen om zelf initiatieven te ontplooien. Gemeentelijk geld moet zoveel mogelijk direct naar mensen in de buurt. Het CDA wil dat de gemeente het huidige vrij te besteden budget per wijk verdubbelt zodat meer ideeën uit de wijken en buurten gerealiseerd kunnen worden.

Mantelzorgers ontlasten

Mantelzorgers moeten veel beter worden ondersteund en er moet een einde komen aan de administratieve rompslomp. Er moet een Tilburgs respijthuis komen waar mensen met een zorgbehoefte tijdelijk kunnen worden ondergebracht om een welverdiende adempauze aan mantelzorgers te bieden. Bovendien wil het CDA dat mantelzorgers overal gratis kunnen parkeren.

Senioren vriendelijke gemeente

Senioren zijn vaak de spil in menige vereniging of organisatie door het vele vrijwilligerswerk dat ze verrichten. Ze blijven steeds langer vitaal en actief in de samenleving. Dat is een fantastische ontwikkeling. Toch houdt de gemeente vaak niet genoeg rekening met de doelgroep senioren. Brievenbussen en pinautomaten verdwijnen terwijl mensen op leeftijd vaak niet ver kunnen lopen. Gemeentelijke communicatie kan steeds vaker alleen maar digitaal terwijl veel ouderen geen computer gebruiken. De gemeente moet erkentelijk zijn voor hetgeen senioren doen en moet meer rekening houden met de specifieke behoeften van deze doelgroep.

Eenzaamheid verminderen

Eenzaamheid is een van de grootste problemen in Tilburg. We gaan actief werken aan vermindering van eenzaamheid. Concreet willen wij dat de dementieconsulent en het alzheimercafé terugkomen. Wij zien een mooi voorbeeld voor Tilburg in de “Rotterdamse aanpak”.

Einde aan verkeersoverlast

De verkeersveiligheid moet beter in Tilburg. 30km/u en 50km/u zones moeten meer worden gecontroleerd en er moeten meer beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers komen. We willen buurtbewoners zelf laten bepalen op welke plekken verkeerscontroles plaatsvinden.

In het centrum is de overlast van de cityring ons een doorn in het oog. Het CDA is voorstander van het aanpakken van verkeersovertreders door gebruik te maken van slimme toepassingen om hardrijden te voorkomen en door inzet van extra controles.

Armoede aanpakken

Het CDA ziet dat het aantal mensen in armoede in Tilburg blijft stijgen. We zien ook dat dit niet alleen geldt voor mensen met een (bijstands)uitkering. Steeds vaker zijn ook werkenden en zelfstandigen het slachtoffer van armoede. Dat moet stoppen. Armoede zorgt voor ontwrichting van de samenleving en geeft geen gelijke kansen. We zijn van mening dat werk, indien mogelijk, de beste manier is en blijft om voor jezelf en of voor je gezin te zorgen. Werken moet daarom gewaardeerd en beloond worden.

Elk kind van een vereniging

Actief meedoen in verenigingen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Om die reden streven wij ernaar dat in 2022 alle kinderen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot lid zijn van een vereniging (sport, muziek, scouting, etc….).

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA