COOKIES EN PRIVACY

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Google Analytics code is aangepast conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor deze website voldoet aan de eisen van de cookie wetgeving.

 

Deze website:

 

  • gebruikt Google Analytics-cookies;
  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Privacystatement

De gemeente Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers van raadtilburg.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Privacystatement gemeente Tilburg:

https://www.tilburg.nl/privacystatement/ 

De gemeente Tilburg kan bovenstaand privacystatement wijzigen. Vragen over het privacystatement van de gemeente Tilburg, kunnen worden gericht aan:

 

 

Gemeente Tilburg
Burger- en Ondernemerszaken
Afdeling POI, o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA