Bram Thewissen

Burgerraadslid - O.N.S. TILBURG

Woordvoerder:

 • Binnenstad
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Detailhandel: Tilburgse Retailagenda
 • Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid
 • Emancipatie/diversiteit
 • Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Koningsplein en Stadskwartier
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Piushaven
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Spoorzone en spoorpark
 • Stappegoor
 • Toerisme, horeca, evenementen(beleid), Kermis, Citymarketing
 • Werkgroep Omgevingswet
 • Wonen

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]