ONS TILBURG

Wij zijn een politieke partij uit Tilburg en wij zijn:  jong, vernieuwend, open, sociaal en een tikkeltje eigenzinnig. Wij zijn ons.

O.N.S. Tilburg staat voor Open, Nieuw en Sociaal. Doordat wij anders denken, open staan voor ideeën en luisteren naar anderen, betrekken we meer mensen bij de politieke besluitvorming. O.N.S. Tilburg wenst dat we samen met de inwoners onze stad maken doordat we:

1. In O.N.S Tilburg elkaars taal spreken

O.N.S. Tilburg wil dat alle beslissingen die door de gemeenteraad worden genomen uit te leggen zijn aan de inwoners van onze stad. Liever willen we nog dat we de beslissing sámen nemen. Inspraak is een recht voor alle inwoners van onze stad. Op dit moment kan niet iedereen even goed mee doen omdat de informatie die nodig is voor het maken van de juiste beslissing niet voor iedereen op tijd, begrijpelijk en vindbaar is of afgestemd op de gebruiker. Ook is het proces vaak onduidelijk, waardoor er miscommunicatie ontstaat.

2. In O.N.S Tilburg iedereen gelijke kansen krijgt

O.N.S. Tilburg wil dat iedereen in onze stad gelijke kansen krijgt en dat de economische verschillen kleiner dan in andere steden zijn. Wij streven naar welzijn in plaats van naar economische groei. Dit betekent voor ons dat iedereen in vrijheid kan werken aan zijn of haar geluk en zijn/haar talent kan ontdekken en behouden voor de toekomst. In onze stad heeft iedereen een betekenisvolle dagbesteding.

3. In O.N.S Tilburg het voor iedereen goed wonen en fijn leven is

In O.N.S. Tilburg zorgen we dat een veilig thuis toegankelijk is voor iedereen en dat onze inwoners zich verbonden voelen met elkaar. Dit betekent dat de buurten schoon, veilig en groen zijn. Sociale cohesie in de buurt wordt gestimuleerd door ons bestuur. Woningplezier mag niet wijken voor economische groei. Er is oog voor onze geschiedenis en dat zie je terug in de gebouwen. Ook heeft onze stad veel ruimte voor groen en zorgen we dat de woningen in onze stad duurzaam worden gebouwd of verbouwd.

4. In O.N.S Tilburg continue werken aan kennisoverdracht en gedragsverandering voor een duurzame stad

O.N.S. Tilburg droomt over een stad waar innovatie en duurzaamheid ontstaan vanuit de stad. Waar het klimaat een logisch onderdeel is van hoe wij kijken naar de toekomst van onze stad. Zaken zoals luchtvervuiling, voedselverspilling en klimaatverandering is voor onze kinderen een onderdeel van hun educatie. Ook de gemeente zorgt er voor dat onze inwoners meer kennis vergaren over duurzaamheid en we proberen op die manier hun gedrag te beïnvloeden. Zo zorgen we er voor dat we idealistisch zijn, maar wel realistisch blijven.

Fractievoorzitter

Linda Oerlemans >>

Social:

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA