Angelique van Huffel

Raadslid - Lijst Smolders Tilburg

Geb. datum : 26 januari 1969

Burg. staat: Gehuwd, 2 kinderen

Beroep: Office manager

Hobby’s: Kleding maken, Lezen, western paardrijden

Woordvoerder:

 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Koningsplein en Stadskwartier
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Piushaven
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Spoorzone en spoorpark
 • Stappegoor
 • Werkgroep Omgevingswet
 • Wonen

Adres: Tilburg

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]