Perry Janssen

Raadslid - Lijst Smolders Tilburg

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Perry Janssen, 61 jaar en woonachtig in Tilburg-Noord. Naast mijn raadslidmaatschap zet ik me in voor diverse burgerinitiatieven die zich om armoede, dak- en thuislozen en het welzijn van bewoners in hun buurt of wijk bekommeren. Ook probeer ik een brug te slaan tussen de verschillende culturen die we in onze stad rijk zijn en wederzijds respect en begrip te kweken. Mijn hobby’s zijn schrijven (verhalen en columns), grafisch werk, competitiedarten, muziek en op zondag in België friet gaan eten.

Waarom ben je raadslid geworden?

Na een hartinfarct moest ik stoppen met mijn bedrijfje, ik raakte mijn huis kwijt, mijn relatie strandde en ik kreeg de zorg voor mijn zoon. Binnen een paar dagen was ik alles kwijt, zat ik in de bijstand, en stond op vrijdag bij de Voedselbank. Ik ondervond aan den lijve hoe de papieren politieke werkelijkheid verschilde van de realiteit en bovendien hoe veel instellingen en instanties armoede als verdienmodel zien. Dat kan en moet anders.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Ik hoop dat het geluid “van de straat” meer serieus zal worden genomen. Meer verdraagzaamheid en respect, want vertrouwen ontstaat pas na respect hebben voor elkaar. Verder zal ik blijven knokken voor meer “bestaanszekerheid” en onderdak voor de vele onfortuinlijken en ongefortuneerden in onze stad.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn favoriete plekken zijn De Heuvel en de Korte Heuvel, de horeca en de terrassen in het bijzonder. Fijne plekken om in goed gezelschap de dag af te sluiten of de avond te beginnen.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA