Marjet Pals

Raadslid - Lijst Smolders Tilburg

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Ik ben Marjet Pals, raadslid voor de Lijst Smolders Tilburg (LST), opgegroeid in Udenhout en al 40 jaar woonachtig in het Dwaalgebied. Ik zet me in voor de ouderen in Tilburg. Verder heb ik de binnenstad, evenementen en kermis in mijn agenda. Ik verzorg samen met mijn zussen onze moeder van 88 jaar. Samen met mijn man onderneem ik graag leuke uitjes met onze “aanleunkinderen” en verdiep ik me in de Chinese geschiedenis en taal.

Waarom ben je raadslid geworden?

Toen ik  begin tachtiger jaren in Den Haag woonde is het politieke zaadje gezaaid. Ik ging regelmatig naar debatten in de Tweede Kamer en zo groeide het uit naar meer. Zo’n 10 jaar geleden ben ik me meer gaan interesseren in de Tilburgse Politiek. Ik vond toen en nog steeds dat het bestuur en de gemeenteraad echt naar de Tilburgers moet luisteren en samenwerken, niet buiten sluiten. De Tilburgers moeten er toe doen!

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Ik wil me deze periode extra inzetten voor de ouderen, die geen computervaardigheden hebben, die gewoon nog de telefoon pakken en dan ook iemand willen spreken. Zodat deze groep ouderen gevonden en gehoord worden, dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook zet ik  mij in voor de Molukse en Indische ouderen in Tilburg. De Molukse ouderen die dachten tijdelijk in Nederland te verblijven, maar door omstandigheden nooit meer terug zijn gekeerd naar hun Vaderland. Hun geschiedenis is anders gelopen dan gedacht en deze geschiedenis moeten we door vertellen aan de Tilburgers. Het waarom!

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Natuurlijk het dwaalgebied, waar de bewoners nog naar elkaar om kijken. Verder fietsen en wandelen wij graag door de gehele stad, dorpen en bossen.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA