Hans Sweep

Burgerraadslid - 50 Plus

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Koningsplein en Stadskwartier
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Mondiale bewustwording
 • Piushaven
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Samenwerken & Netwerken
 • Schoon & Afval: milieu en afval
 • Spoorzone en spoorpark
 • Sport: sportdeelname en sportexploitatie
 • Stappegoor
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Omgevingswet
 • Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]