Henk van Tilborg

Fractievoorzitter - 50 Plus

Ik ben 60 jaar en een geboren Tilburger, gehuwd, 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik woon al meer dan 20 jaar in de Reeshof.

Ik ben geen politicus maar een Volksvertegenwoordiger en wil dus graag zo gaan functioneren in de gemeenteraad. We kunnen als  50PLUS, gezamenlijke als 50PLUSSERS het verschil maken en een eigen stem geven.

Mijn hobby is mensen verbinden.  Daarom ben ik ook actief in veel vrijwilligersorganisaties. Ik houd  ook van reizen en het herstellen van oude auto’s (Citroën 2CV).  Vloggen is mijn nieuwe passie!

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Agenda Sociaal 013
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Emancipatie/diversiteit
 • Financiën
 • Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Jeugd: jeugdzorg & jeugdhulp
 • Mondiale bewustwording
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Ouderen
 • Samenwerken & Netwerken
 • Transformatie & Sturing Sociaal Domein
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Dag van de Verantwoording
 • Werkgroep Sociaal013
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Adres: Reeshof

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]