Anne Zouridis

Raadslid - CDA

Wat is je favoriete plek in Tilburg?

De bruisende piushaven komt als eerst in me op. Daar hebben we tien jaar met veel plezier naast gewoond. Ook Abdij koningshoven is een heerlijke plek. We gaan er op zondag graag een rondje lopen door te tuin, een kaarsje aansteken en wat drinken op het terras.

 

Wat is je achtergrond?

Ik ben 33 jaar, getrouwd en moeder van drie fantastische kinderen.
Ik ben bestuurskundige en heb de afgelopen jaren gewerkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, werkgeversorganisatie VNO-NCW en als manager bij een middelgrote Brabantse gemeente. In deze rollen heb ik ervaring opgedaan met belangrijke thema’s die ook in Tilburg spelen,  zoals werkgelegenheid en klimaatverandering.

In mijn vrije tijd sport ik graag, bijvoorbeeld hardlopen of pilates. Met onze kinderen speel ik graag bordspelletjes of wandel ik door het stadsbos. Lekker eten en drinken en naar theater of concertzaal in Tilburg is ook favoriet!

 

Waar ga jij je hard voor maken?

Een gemeente waar werk is voor iedereen, waar alle Tilburgers zich aan dezelfde spelregels houden, je je veilig voelt op straat en waar we omkijken naar elkaar. Met een gemeentebestuur dat Tilburgers, hun verenigingen, scholen en instellingen ondersteunt en verbindt met elkaar en de stad.

Woordvoerder:

 • (Arbeids)participatie: afname werkloosheid
 • Jeugd: jeugdzorg & jeugdhulp
 • Klimaat en energie: duurzaamheid
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
 • Onderwijs: van 0 tot 100
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Samenwerken & Netwerken
 • Wonen

E-mail:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]