D66

D66 krijgt het voor elkaar!

De laatste 8 jaar heeft D66 een leidende rol gehad in de ontwikkelingen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Er zijn grote stappen gezet waar we trots op zijn en nu willen wij door met brede steun van onze inwoners.

Wie had in 2010 durven dromen dat het Brabants Dagblad zou koppen met ‘Straks gaat dat naar Tilburg toe’, over winkeliers in Den Bosch en Breda die zich zorgen maken dat hun klanten in Tilburg winkelen in plaats van daar. En wat te denken van onze koning die zegt dat Tilburg een grote toekomst heeft?

Het is allemaal begonnen bij het aansluiten op de energie van de stad. Wat leeft er, wat is er nodig, waar willen de mensen de schouders onder zetten en hoe kunnen wij daar aan bijdragen?

Soms is dat zichtbaar in de stenen, zoals de Piushaven en Spoorzone, Koningsoord, het Wagnerplein en zo voort. Elke wijk, elk dorp telt mee. Met elke steen die gelegd wordt, bouwen wij aan een fijne leefomgeving voor iedereen.

Andere ontwikkelingen gaan over hoe we samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. De Agenda Sociaal 013 – met de stad gemaakt – biedt hiervoor de basis.

Denk ook aan de investeringen in ons onderwijs, zodat iedereen alle kansen krijgt om zijn talent te ontwikkelen.

En wat te denken van cultuur? Wij investeren in cultuur, zodat we elkaar blijven ontmoeten. Bijvoorbeeld bij het geliefde Mundial. Maar ook bij De Pont, 013, de Boemel, de Hall of Fame en vele andere plaatsen waar het bruist van de energie en talent.

Ook als het gaat om duurzaamheid sluiten wij aan bij de energie van de stad, soms zelfs  letterlijk. Denk aan de realisatie van burgerwindpark Spinderwind én het nieuwe Spoorpark in het centrum.

Om al deze redenen zijn wij trots op onze gemeente en willen wij door! Want dit is nog maar het begin. D66 krijgt het voor elkaar!

Onderaan deze pagina staan de foto’s van onze raadsleden. Klik op een van de foto’s voor meer informatie.

TOP ITEMS

Goed Onderwijs

Goed onderwijs is nooit af. Juist in het onderwijs moet ruimte zijn voor innovatie om er voor te zorgen dat al onze kinderen het onderwijs krijgen dat bij hun talenten en karakter past.

Daarom wil D66:

 1. Echt passend onderwijs voor iedereen en extra geld voor leerlingenvervoer
 2. Meer aandacht voor het MBO en de vakkrachten van de toekomst die hier worden opgeleid
 3. Verlagen van de werkdruk voor leerkrachten
 4. De mogelijkheden uitbreiden voor een scholingslening voor volwassenen
 5. De laaggeletterdheid fors terugbrengen

Goed Werk

Werkgelegenheid is belangrijk. Kunnen werken geeft voldoening en betaalt de rekeningen.

Wij zetten in op duurzame werkgelegenheid, door:

 1. Investeren in Mindlabs (Spoorzone) waar onderwijs, kennis en ondernemerschap samen komt
 2. Het MKB de ruimte te geven, zoals de horeca en de makers in onze gemeente.
 3. Belemmeringen voor ondernemers om te verduurzamen weg te nemen

Goed Klimaat

Een duurzame stad is een gezonde stad. De lucht moet schoner, de gaskraan moet dicht. Niet straks, maar nu.

Daarom wil D66:

 1. De natuur om de stad en dorpen versterken
 2. Ruimte voor de voetganger en fietser
 3. Geen gasaansluiting bij nieuwbouw en het mogelijk maken dat bestaande woningen ook gasloos worden
 4. Inzetten op lokaal geproduceerde duurzame energie en samenwerken met lokale energiecoöperaties
 5. Green Deals sluiten met bedrijven en instellingen zodat we samen werken aan een duurzamer Tilburg
 6. Investeren in een veilig en stil spoor
 7. Het groenonderhoud in de wijken en parken verbeteren

Goed Leven

Goed leven is betaalbaar kunnen wonen in een bruisende stad of prachtig dorp waar je elkaar ontmoet op het sportveld, bij een festival of in onze rijke natuur.

Daarom:

 1. Zorgen voor voldoende woningen voor lagere en middeninkomens, koop en huur
 2.  Bouwen aan goede cultuurvoorzieningen in de stad en in de dorpen en zorgen voor ruimte voor kleine en grote festivals
 3. Zorgen voor krachtige sportclubs met mooie faciliteiten en zorgen voor voldoende mogelijkheden in het groen voor jong en oud om te kunnen sporten

Goed Bestuur

Tilburg maken we samen, maar dat gaat niet vanzelf. Een sterk en betrouwbaar bestuur dat zijn afspraken nakomt en consequent is in zijn doen en laten, is niet vanzelfsprekend. D66 heeft laten zien deze betrouwbare bestuurder te zijn.

Op 21 maart heeft u opnieuw de kans om te kiezen wie u het bestuur van de stad toevertrouwt. Als u ook wil leven in een gemeente waar we allemaal onszelf mogen zijn, waar we investeren in duurzaamheid, goed onderwijs, bruisende cultuur en volop werkgelegenheid, stem dan D66. Samen krijgen we het voor elkaar!

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA