Julian Zieleman

Raadslid, vice-fractievoorzitter - D66

In 2012 ben ik voor de liefde en de studie naar Tilburg verhuisd. Een jaar later werd ik lid van D66 en begon mijn sociaal liberale avontuur. D66 is voor mij de partij van optimisme, verbinding en vooruitgang. Persoonlijk koester ik de inzet van D66 voor volledige gelijkwaardigheid voor iedereen. Niet alleen in de wet, maar bovenal in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn. In de politiek staan voor mij de inhoud en de menselijkheid voorop. Met als motto ‘oog voor elkaar; oog voor de toekomst’ draag ik graag bij aan een trots en vooruitstrevend Tilburg! Het is de constructieve, pragmatische en optimistische wijze waarop D66 politiek bedrijft, die ertoe heeft geleid dat ik in 2013 lid ben geworden van D66. Ik vind het belangrijk dat ons optimistische en realistische geluid altijd aanwezig is om tegenwicht te bieden aan gevoelens van pessimisme en angst. Absoluut zijn er problemen in ons land en in onze stad, maar laten we waarderen in welke omstandigheden wij leven en vanuit daar proberen verbeteringen te realiseren. Een persoonlijke reden waarom ik een trotse D66’er ben, is de inzet van D66 voor volledige gelijkwaardigheid voor iedereen. Niet alleen in de wet, maar zeker ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA