Jos Buijvoets

Raadslid - D66

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Jos Buijvoets. Werkzaam als jurist bij Achmea. Tevens oprichter en voorzitter van de Nederlandse Bond voor Studenten E-sports.  Ik wandel graag, speel bordspellen, game en kook regelmatig voor vrienden. Geboren en getogen in Tilburg heb ik gedurende mijn leven twee gemeentes leren kennen. Een Tilburg dat niemand laat vallen, iedereen vrij laat en veel kansen geeft. En een Tilburg dat mensen over het hoofd ziet en klein kan zijn. Ik zou graag meer van het eerste Tilburg zien.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben burgerraadslid geworden omdat ik een stem wil zijn voor mensen die over het hoofd gezien worden.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Vijf doelen voor Tilburg:

  1. Een Tilburg dat vooroploopt op digitale onderwerpen. Van digitale geletterdheid, tot digitale veiligheid tot het inzetten van kunstmatige intelligentie voor analyses of het regelen van verkeer. We kunnen dit beter meteen goed doen. Ook dienen binnen sport en cultuur het digitale domein dezelfde status te krijgen als de fysieke tegenhangers;
  2. Een Tilburg dat ervoor zorgt dat alle kinderen en jongeren van 0-18 dezelfde kansen hebben, ongeacht achtergrond. Kwalitatief goede kinderopvang, toegang tot (taal)bijles waar gewenst, cultuur, sport en gezonde voeding. Dezelfde toegang tot scholen en stages, zonder dat je culturele achtergrond daarin een doorslaggevende rol speelt;
  3. Een Tilburg dat haar verantwoordelijkheid neemt op haar zorgtaken. En daarin breed denkt. Preventie is beter dan genezen. En bij elk vraagstuk in elk domein dient de vraag gesteld te worden of we een gemeente aan het bouwen zijn voor iedereen. Is een plek fysiek toegankelijk? Hebben mensen die psychisch kwetsbaar of neurodivergent zijn er ook wat aan?;
  4. Een Tilburg dat er is voor internationale inwoners. Of je hier nou bent voor onderwijs, arbeid, asiel, liefde of welke reden dan ook;
  5. Een Tilburg zonder armoede.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn favoriete plek in Tilburg is de Tilburg University campus. Dit is een prachtige groene locatie. Daarnaast is het een ecosysteem waarin uiteenlopende mensen samenleven, de ruimte en de tijd krijgen om zich met mooie dingen bezig te houden. Zelfontplooiing, jezelf en de wereld leren kennen en van betekenis zijn voor anderen.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA