GroenLinks

Verder met verandering!

GroenLinks staat voor verandering. Voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor eerlijk delen. Voor een groene, schone gemeente. Voor verbinding, vertrouwen en hoop in plaats van verdeeldheid. De verandering die landelijk uitblijft, gaan wij lokaal waarmaken.

Groen schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer en voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten. We staan voor een goed klimaat. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we een mooi Tilburg door aan onze kinderen.

GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat je dromen zijn. GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Niemand zou in armoede moeten opgroeien. Iedereen moet kunnen meedoen. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. In een mooi Tilburg staat niemand er alleen voor.

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van het leven wil maken en wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers. We willen op allerlei manieren burgers van begin af aan betrekken om oplossingen te bedenken. Initiatieven van burgers krijgen meteen onze aandacht. Een open gemeente betekent ook dat we diversiteit omarmen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich vrij en veilig voelen. Een mooi Tilburg betekent dat we ook een stad van culturele en bestuurlijke vernieuwing willen zijn.

TOP ITEMS

Vertrouwen in mensen

Wij geloven dat ieder mens zelf wat van het leven wil maken en wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers. We willen op allerlei manieren burgers van begin af aan betrekken om oplossingen te bedenken. Initiatieven van burgers krijgen meteen onze aandacht. Een open gemeente betekent ook dat we diversiteit omarmen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich vrij en veilig voelen. Een mooi Tilburg betekent dat we ook een stad van culturele en bestuurlijke vernieuwing willen zijn.

Slim en schoon vervoer: de gebruiker centraal, niet het asfalt.

Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang.  We zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen voor OV-reizigers. Het station Berkel-Enschot/Udenhout moet er gewoon komen.

In de hele stad geven we voetgangers en fietsers de prioriteit die ze verdienen. Bij rotondes geven we voetgangers en fietsers voorrang. Bij alle scholen zetten we in op verkeersveiligheid. Rond scholen komen veilige loop- en fietsroutes. We gaan de Cityring weer veilig maken.

Menselijke Zorg: in Tilburg zorgen we voor elkaar

Elke Tilburger moet gebruik kunnen maken van menselijke zorg. Hun eigen keuzes staan daarbij centraal. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.
We willen maatschappelijk aandeelhouderschap invoeren bij zorginstellingen. Daarom willen we dat cliënten meer mee gaan denken en beslissen met deze instellingen. We schaffen de eigen bijdrage in de WMO af.

Ruimte voor creativiteit : we kiezen voor kunst en cultuur

Iedereen moet Tilburg gaan kennen als de stad van de open, diverse en vernieuwende cultuur. GroenLinks vindt hierbij kunst van ongelofelijke waarde. Kunst inspireert, daagt uit en zorgt voor verbinding. Daarom investeren we in cultuur. Daarbij hoort ook een permanent festivalterrein.
Daarnaast ondersteunen we vernieuwende culturele initiatieven die zichtbaar maken wat wij in huis hebben. Als het aan GroenLinks ligt, heeft en blijft Tilburg zich onderscheiden met een vernieuwende muziek- en danssector en debatcultuur.

Groen en gezond: in een groene stad is het gezonder leven

In een groene wijk is het leven prettiger. Het is ook nog eens goed voor de gezondheid. Daarom wil GroenLinks het groen in Tilburg uitbreiden. We geven groen weer de plek die het verdient.
We willen een boom voor elke Tilburger. Dat betekent een verdubbeling van het openbare groen. We vergroenen alle schoolpleinen en willen meer en beter openbaar groen in alle wijken, ook buiten het centrum. We willen verder werken aan mooie natuur om onze stad.

Één Tilburg: in Tilburg gaan we met respect met elkaar om

GroenLinks staat voor een divers en tolerant Tilburg. In een open stad als Tilburg kun je zijn wie je bent. Door respectvol met elkaar om te gaan en ons in de ander te verplaatsen, wonen we met elkaar in een ontspannen stad.
In de openbare ruimte komt meer uiting voor het verdraagzame karakter van onze stad. Artikel 1 van onze Grondwet krijgt daarom een prominente plek in Tilburg. GroenLinks wil in Tilburg vluchtelingen op een humane en kleinschalige manier opvangen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA