GroenLinks

“Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig,” zei koning Willem II ooit over Tilburg. De afgelopen tijd hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk het is om letterlijk en figuurlijk vrij te kunnen ademen. Corona maakte nog eens heel duidelijk hoe belangrijk het is dat we in onze stad en dorpen samen met veranderingen kunnen omgaan. Met elkaar zorgden we voor elkaar. De lockdowns benadrukten daarbij het belang van een groene en prettige woonomgeving. GroenLinks wil blijven investeren in stad en dorpen om Tilburg ook in de komende periode verder te ontwikkelen als groene, sociale en open gemeente. Zo werken we aan brede welvaart voor alle Tilburgers, waarmee we uiteraard ook alle inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel bedoelen. 

TOP ITEMS

Tilburg, groene gemeente

We blijven ons inzetten voor een groenere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor wil GroenLinks de natuur in en om de stad verder versterken, waaronder onze stadsregionale parken Landschapspark Pauwels, Stadsbos 013 en Moerenburg-Koningshoevven. We gaan voor schone en veilige manieren waarop we ons voortbewegen en geven ruim baan aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Dat is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en onze gezondheid. We maken werk van een circulaire economie en werken toe naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige gemeente. Dat doen we natuurlijk samen met de inwoners op een eerlijke, betaalbare en sociale manier.

Tilburg, sociale gemeente

Bij zorg en welzijn staan de mensen centraal en houden zij zoveel mogelijk zelf de regie. Voorzieningen zijn dichtbij, laagdrempelig en van hoge kwaliteit. Alle inwoners moeten mee kunnen doen en bestaanszekerheid en ontwikkelkansen hebben. De gemeente blijft armoede actief bestrijden. Iedereen moet fijn kunnen wonen en werken in Tilburg. We zorgen voor meer, betaalbare en duurzame woningen. In de eigen buurt is er ook voldoende ruimte voor sport en bewegen. Ieder kind verdient een goede start. We hechten dan ook aan goede voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Onderwijs is hét middel om je kansen in het leven te vergroten. GroenLinks wil dat de gemeente een goede en betrouwbare partner van het onderwijs blijft en actief verbindingen blijft leggen met zorg, sport en cultuur.

Tilburg, open gemeente

Tilburg is voor GroenLinks een kleurrijke gemeente waar acceptatie en inclusiviteit voorop staan. Tegen discriminatie treden we stevig op. We blijven werken aan mondiaal bewustzijn, omdat wat we in Tilburg doen wereldwijd impact heeft. Een sterke kunst- en cultuursector is het zout in de pap, verrijkt iedere inwoner en is onmisbaar om Tilburg als vernieuwende cultuurstad te blijven profileren. Een plek waar Tilburgers zich vrij kunnen voelen, gaat hand in hand met een veilige stad en dorpen. Criminaliteit blijven we stevig bestrijden met zowel preventie als handhaving. We beschermen de privacy van onze inwoners. GroenLinks wil geen tweedeling in de samenleving. Iedereen moet zich gehoord voelen, mee kunnen praten en gelijke kansen en gelijke toegang tot voorzieningen hebben.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA