Hans van de Ven

Burgerraadslid - CDA

Voor ieder kind een vereniging 

Wat is je favoriete plek in Tilburg? Buiten mijn eigen huis een terrasje in het centrum op een heerlijke zomerse dag. Ik ben geboren en getogen in Tilburg, opgegroeid in den Besterd. Met heel veel trots woon ik in onze stad Tilburg.

Wat is je achtergrond?

Ik ben werkzaam als officier bij de Koninklijke marechaussee als adviseur, tevens voorzitter van een aantal onder- nemingsraden voor reorganisaties. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met de hond en hardlopen.

Met wie zit je het liefste aan tafel?

Als eerste keus altijd mijn gezin. Dat is genieten, zeker met de kleinkinderen erbij, en zijn warme momenten om te koesteren.

Wat is jouw CDA-verkiezingsthema?

Sport in het algemeen, enerzijds de fysieke inspanning die bijdraagt aan een betere gezondheid en de sociale cohesie door het samenzijn en samen- werken.

Waar ga jij je hard voor maken?

De dingen doen die we met elkaar afspreken zodat we het vertrouwen van de inwoners behouden en vergroten. Voor ieder kind een vereniging is een speerpunt, maar is een minderjarige vluchteling zonder verblijfstatus geen kind? Jawel! Ook voor hun een vereniging dus.

Hans van de Ven

Woordvoerder:

 • Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Mondiale bewustwording
 • Openbare Orde en Veiligheid: criminaliteit, onveiligheid en overlast
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Stappegoor

Adres: Tilburg

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]