Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg sterk en verbindend!

Lokaal Tilburg heeft hart voor de stad en haar inwoners. We staan los van elke politieke kleur of religie en zijn sterk en verbindend. Geen bemoeizucht vanuit Den Haag, maar per onderwerp bekijken we wat in het belang is van onze inwoners.

Lokaal Tilburg is in korte tijd uitgegroeid tot een stabiele en gewaardeerde lokale partij waar serieus rekening mee wordt gehouden.

Lokaal Tilburg staat symbool voor een heldere visie. Een leefbare stad waar de mens en zijn geluk een meer centrale plaats verdient. Een gemeente met meer ruimte voor burgerparticipatie en waar niemand langs de kant staat. Waar het schoon, heel en veilig is. Een stad continue in beweging en ontwikkeling, maar wel in het belang van onze inwoners.

Tilburg heeft de laatste jaren een inhaalslag gemaakt en onze stad staat weer volop in de belangstelling. De binnenstad ondergaat een complete metamorfose. Mede dankzij de inbreng van Lokaal Tilburg is uiteindelijk gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en wordt de huiskamer van Tilburg weer een “place to be” met meer sfeer en beleving. Maar ook het Wagnerplein, de Heyhoef en het dorpshart van Berkel-Enschot zijn na jaren van stilstand eindelijk weer klaar voor de toekomst.

Vanzelfsprekend zijn ook de Spoorzone en het Piushavengebied voorbeelden van deze positieve ontwikkeling. Voor Udenhout zien we een plaats op de nieuwe toeristische kaart van Brabant.

Lokaal Tilburg gelooft in kansen voor onze gemeente en de kracht van onze stad maar ziet ook dat er nog volop stappen te zetten zijn. Helaas staan er nu nog steeds te veel mensen langs de kant, maken wij ons grote zorgen over de bereikbaarheid van onze stad en het centrum in bijzonder. Lokaal Tilburg stoort zich dagelijks aan de “verslonzing” van de openbare ruimte en het gedoogbeleid van de plaatselijke overheid.

TOP ITEMS

Iedere Tilburger participeert in het Arbeidsproces

De focus moet terug op de Sociale werkplaatsen om de integratie succesvoller te maken. Geen Tilburgers meer langs de kant. De Ontdekstations uitbreiden en het meester – gezel principe breder invoeren in samenwerking met de ROC’s. Oude ambachten niet verloren laten gaan.

Burger betrekken bij ontwikkelingen leefomgeving

Burgers niet voor een voldongen feit stellen, maar eerder betrekken bij de planontwikkeling. Buurt en wijkgericht communiceren en de inwoners vanaf het begin laten participeren.

Meer veiligheid op straat

Betere verlichting en cameratoezicht op plekken waar sprake is van overlast. Iedereen veilig, binnen en buitenshuis op elk tijdstip. Daaraan gekoppeld: het beter schoon houden van de openbare ruimten: schoon, heel en veilig.

Oplossen capaciteitsgebrek binnensportaccommodaties

Sport is gezond om te doen en leuk om naar te kijken. Sport moet toegankelijk blijven voor iedere Tilburger. Veel binnensport verenigingen kampen met accommodatieproblemen: te klein of te veel verspreid door de stad. In samenwerking met het onderwijs moeten betaalbare oplossingen gerealiseerd worden.

Bouwen van meer levensloopbestendige woningen

Binnen enkele jaren is meer dan de helft van de inwoners van Tilburg 55+ en die willen langer thuis wonen. Dit vraagt om meer levensloop bestendige woningen. Lokaal Tilburg wil daar zorg voor dragen in samenwerking met Woningbouwverenigingen en Projectontwikkelaars.

Geen nieuw horeca concentratiegebied

De gemeente moet niet afwijken van het beleid met betrekking tot het verstrekken van horecavergunningen in het Piushaven gebied. Men houdt zich niet aan de overeengekomen aantallen en dit gaat niet alleen ten koste van de horeca van de binnenstad maar ook van de levensvatbaarheid van de horeca Piushaven.

Strenger aanpak hufterig rijgedrag Cityring

Na twee ongevallen met dodelijke afloop, is het de hoogste tijd dat er op de Cityring gehandhaafd wordt. Er liggen plannen om van twee naar één rijbaan te gaan, maar doorstroming en toegankelijkheid moet gegarandeerd blijven.

Tilburg weer fietsstad nr 1

Tilburg was een voorbeeldstad voor wat betreft de aanleg van Fietsnetwerken. We komen niet meer in de top 100 voor. Lokaal Tilburg pleit voor hoogwaardige fietsverbindingen in de stad: het Sternetfietswerk weer opwaarderen. Tevens aandacht voor hoogwaardige fietsverbindingen naar buurgemeenten, o.a. Waalwijk, Breda.

Parkeercapaciteit langs Cityring uitbreiden

Nu na de komst van Hudson Bay ook de Primark geopend wordt, zal de parkeerdruk op de parkeergarages langs de Cityring toenemen. Uitbreiding van de parkeerfaciliteiten van het kernwinkelgebied staat hoog op ons prioriteitenlijstje. Lokaal Tilburg heeft een alternatief plan ontwikkeld om voor de helft van de aanschafkosten van de Emmapassage de garage aan het Louis Bouwmeesterplein met 300 plaatsen uit te breiden.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA