Pim Kooke

Fractievoorzitter - Forum voor Democratie

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Pim Kooke. Naast het werk in de gemeenteraad ondersteun ik als commissieraadslid de FVD Fractie in de Provinciale Staten van Brabant. In eerste instantie is dat veel politiek werk, maar buiten dat om ben ik tevens Historicus.

Waarom ben je raadslid geworden?

Sinds enige tijd dat ik hier in Tilburg woon, heb ik gemerkt dat de kwaliteit van de stad achteruit gaat. Er heerst grote onvrede onder de bevolking en het vertrouwen en draagvlak voor politieke besluitvorming in onze gemeente is schrikbarend laag. Dat wantrouwen is te begrijpen, duiden naar de opkomsten en reacties van burgers op beslissingen van de raad. Verandering is nodig en mogelijk, maar dat gaat alleen als wij als volksvertegenwoordigers het vertrouwen in de politiek aan mensen terug kunnen geven.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Zoals eerder naar voren gekomen is, is het van het grootste belang dat het vertrouwen in de politiek terug moet komen. Dat kan alleen als politiek, zoals dat voorheen werd gedaan, verandert. Dat vertaalt zich in mijn optiek naar meer inspraak van de burger. Volledige transparantie en een beleid voeren dat haalbaar, betaalbaar en met draagvlak wordt uitgevoerd. De kloof tussen de politiek en burger moet kleiner: minder bureaucratie en meer u. Geef de handvatten om het geluid uit de stad en dorpen te laten horen. Kritiek, hoor en wederhoor moeten de leidraad zijn.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Ondanks de brutalistische en moderne architectuur die Tilburg de laatste jaren uit de grond heeft gestampt, heb ik ten alle tijden een zwak hart voor het Dwaalgebied, met de historische panden, die ons alledaags een glimps geven van de rijke Tilburgse geschiedenis.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA