Partij van de Arbeid

Tilburg is toe aan nieuwe energie. 4 jaar lang is 200 miljoen in stenen voor het centrum gestoken door de coalitie van D66, SP, GroenLinks en CDA. Nu eist de PvdA geld voor de bewoners in wijken en dorpen. Stemmen op de PvdA betekent kiezen voor een nieuwe frisse aanpak.

 

Fractievoorzitter

Stefan Jansen

Social:

TOP ITEMS

Tilburg, stad voor 'samen'

In ons Tilburg, doet iedereen mee. Onze stad is gebouwd op samen. Bestaanszekerheid, solidariteit, duurzaamheid en gelijke kansen vormen voor de PvdA het fundament voor een sterker en socialer Tilburg.

Het is gelukt om hier de radicalen buiten de deur te houden. Partijen zoals PVV en DENK laten zich op 21 maart niet zien. Dat is goed. De polarisatie die deze partijen oproepen, zet buren onnodig tegen elkaar op en zou de zo mooi gebouwde bruggen tussen bevolkingsgroepen in onze stad slopen.

De Tilburgse samenleving is meerkleurig en is niet te vatten in termen van zwart of wit, voor of tegen, of ‘van hier’ of ‘van buiten’.

Solidair

Wie goed kijkt ziet dat Tilburgers bijna allemaal dezelfde dromen en angsten hebben. We willen allemaal gelijke kansen op een goed bestaan, op goede gezondheid en betaalbare huisvesting. We zoeken samen naar dat gemeenschappelijke pad dat leidt naar een beter bestaan voor onszelf en een mooie toekomst voor onze kinderen. De PvdA wil daarom dat er meer goedkope woningen worden gebouwd.

We leven in Tilburg gelukkig niet in een gedeelde stad, met ieder voor zich, zoals sommige partijen ons willen doen geloven.

Want Tilburg houdt de bruggen tussen alle bevolkingsgroepen intact. We komen elkaar immers elke dag tegen. Dus moeten sport- en cultuurbeoefening betaalbaar zijn. Op die plekken ontmoeten Tilburgers elkaar.

Een betere en socialere stad krijgen we niet gratis, daar moeten we samen moeite voor doen. Tilburg, de stad waar wij trots op zijn, kan dat.

Een gezonde toekomst

De lucht die wij in onze gemeente inademen behoort tot de meest vervuilde van het land. Fijnstof, uitlaatgassen, stank, straling en industrierook van hier en van ver buiten onze gemeentegrenzen bedreigen ons gezondheid.

En dat terwijl Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot zoveel bieden om trots op te zijn. Met groen, natuur, goede woningen, voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Desondanks  zullen we veel moeten doen om onze woon- en leefomgeving verder te verbeteren.

De algehele gezondheid van de Tilburgers staat zwaar onder druk, blijkt uit onderzoek van PON/Telos.

In sommige wijken, zoals Jeruzalem, Stokhasselt, Wandelbos-Noord, Vlashof, De Hasselt en Groenewoud stapelen de problemen zich ook nog eens op. De hoge werkloosheid en armoede beïnvloeden de gezondheid van bewoners in die wijken extra hard.

Huisdieren kunnen goed zijn voor het welzijn van hun baasjes. En zeker als die er samen op uit trekken en daarbij andere wandelaars ontmoeten. PvdA Tilburg zet zich daarom in voor dierenwelzijn via structurele ondersteuning van stichting Mens Dier in Nood.

Bewoners die zorg nodig hebben moeten dat krijgen: op maat beschikbare huishoudelijke hulp voor iedereen. Ook voor mensen met een laag inkomen. Met waar nodig ondersteuning voor mantelzorgers.

PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat voorzieningen in onze gemeente op een goed niveau blijven. Voldoende huisartsen in wijken en dorpen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en kinderdagverblijven, sportvoorzieningen, winkels, bibliotheken en restaurants, maar ook evenementen, bioscopen, musea, theaters en cultuureducatie.

Alle Tilburgers moeten kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Op naar een gezonde toekomst!

Stem!

Als u wilt dat er naar u geluisterd wordt.

Stem!

Ook als u vindt dat ‘ze’ toch niet naar u luisteren. Natuurlijk zouden we het liefst hebben dat u op 21 maart voor de PvdA kiest, maar als sociaal democratische partij vinden we het nog belangrijker dat u van uw democratische recht gebruik maakt.

Voor de Tilburgse PvdA staat voorop dat wij naar onze kiezer luisteren. De afgelopen vier jaar deden we dat vanuit de oppositie. De komende vier jaar willen we ‘meeregeren’ in  de stad.

Onze speerpunten zijn bekend: goede betaalbare woningen, betere gezondheidszorg en goed werk voor elke inwoner van de stad. Kortom: elke Tilburger wensen we een goed bestaan toe. Daar gaan we aan werken, met uw steun. Na de 200 miljoen euro die onder het huidige college in het centrum van onze stad is gestoken is het tijd geld vrij te maken voor de wijken en de dorpen.

Wij willen investeren in mensen, in plaats van nog meer stenen. Geld uittrekken, voor een schone stad, waarin het goed toeven is, investeren in culturele voorzieningen en in sport. Kortom, we gaan werken aan een omgeving waarin we ons kunnen ontspannen, ontwikkelen en veilig bewegen.

De Tilburgse PvdA blaakt van vertrouwen en zit vol Nieuwe Energie die ze met de kiezer wil delen.

Daarom: Stem! En als u wil dat naar u geluisterd wordt: op de PvdA.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA