Rita Barto

Burgerraadslid - Partij van de Arbeid

Mijn naam is Rita Barto en ik ben 71 jaar. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik van mening ben dat ook de stem van de senioren voldoende gehoord moet worden.  Omdat ik geen voorstander ben  van ‘one issue’ partijen stel ik mij  kandidaat bij mijn eigen Partij van de Arbeid. De idealen van de sociaaldemocratie heb ik met de paplepel binnen gekregen en ik ben dan ook  een overtuigd sociaaldemocraat.

Mijn aandachtsgebied en achterban zijn allereerst senioren. Daar zal ik mij hard voor maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen belangstelling heb voor andere beleidsterreinen. Vooral  het ruimte bieden aan de burger die eigen initiatieven ontplooit in de eigen wijk heeft mijn warme belangstelling. Zo ben ik een groot voorstander van kleinere buurteenheden met zo nodig een huiskamer om meer contact te kunnen hebben met elkaar. Juist daar kunnen naast de wijkbewoners ook senioren een belangrijke rol vervullen. Senior zijn betekent niet dat de oudere bewoners aan de kant moeten staan en als arm of zorgbehoevend gezien moeten worden. Dat geldt slechts voor een kleine groep ouderen. Ik wil mij daarom samen met anderen er sterk voor maken dat iedereen, ongeacht leeftijd, kleur of afkomst, mee kan doen aan het maatschappelijk leven in onze stad.

Mijn motto is: iedereen moet mee kunnen doen in Tilburg! Mijn speerpunten:

  • Het geven van zeggenschap aan bewoners in hun wijken en buurten.
  • Ruimte bieden voor initiatieven op wijk- en buurtniveau;
  • Het op laten zetten van gezamenlijke ontmoetingspunten (huiskamers)
  • Samenhangend beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
  • Voldoende aanbod van seniorenwoningen, binnen de wijken, buurten en dorpen waar inwoners willen blijven wonen;
  • Nadruk verkeersbeleid op wandelaars, fietsers en mensen met beperkingen;
  • Meer ondersteuning van mantelzorgers.

 

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA