Rita Barto

Burgerraadslid - Partij van de Arbeid

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Ik ben Rita Barto van Wijngaarden. Mijn werkzaamheden als burgerraadslid  en mijn verdere activiteiten lopen door elkaar. In ben actief binnen een aantal werkgroepen vooral in de Reeshof in het kader van ontmoeten van senioren. Namens KBO doe ik cliëntondersteuning en ben ik actief binnen de commissie leed. Ook actief in de seniorenwerkgroep in 3 West.
Mijn enige andere grote hobby is quilten.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben burgerraadslid geworden, omdat ik vind dat de bewoners in onze wijken en dorpen ook een stem horen te hebben in de ontwikkelingen in onze stad. Mijn ervaring is dat het bestuur van onze stad nog steeds ver af staat van de meeste van onze burgers. Daar wil ik een rol in vervullen.
Verder hoor ik ondertussen tot de oudere generatie. Door mijn vele contacten met mijn leeftijdsgenoten heb ik ervaren dat er nog veel moet gebeuren om ook onze senioren voldoende te laten meedoen.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Voldoende woningen, aandacht en zorg in de eigen wijk of dorp zijn daarbij mijn speerpunten. De vergrijzing gaat erg hard. Over 4 jaar worden de eerste babyboomers 80. Gelukkig doen de meeste nog volop mee, maar we moeten wel zorgen voor dat er voldoende voorzieningen zijn en een breed netwerk om te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Ik woon met veel plezier in het groene stadsdeel Reeshof en kan genieten van de mooie Donge vallei. Mijn wens is dat er toch wat meer ontmoetingsmogelijkheden moeten komen. En ik zou ook graag regelmatig een cultureel uitstapje in mijn eigen stadsdeel willen maken.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA