Bea Mieris

Raadslid - Partij van de Arbeid

Mijn naam is Bea Mieris. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden.

Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen aan arme mensen op een beter leven. Er moeten voldoende sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen zijn.

Ouderen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. In elke wijk moeten voldoende mogelijkheden zijn op het gebied van zorg en welzijn. Met de ouderen in elke wijk moet dit besproken en gerealiseerd worden.

Arme mensen hebben vaak te hoge woonlasten. Er blijft geen geld meer over om van te leven. Om een einde te maken aan deze situatie, moet er een woonlastenfonds komen. Van het geld dat in de portemonnee maandelijks overblijft kunnen andere noodzakelijke uitgaven gedaan worden.

Groen in en om de stad is voor alle mensen van belang. Het is goed voor de gezondheid, voor het klimaat en voor het milieu. Het groen moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet goed onderhouden worden. De bossen om de stad en de parken in de stad zijn groene oases van rust. Grootschalige festivals horen niet thuis in deze kwetsbare gebieden.

Door te investeren in groen wordt de stad aangenamer om in te leven. Nu is de stad een stenen eiland dat in de zomer veel te warm wordt en waar het water maar moeilijk weg kan. Voor een beter klimaat en een beter milieu is het belangrijk dat er in de stad geïnvesteerd wordt in groene daken, groene gevels en groene tuinen.

Mijn speerpunten voor de komende raadsperiode:

 • Wijken waar iedereen kan wonen;
 • Ouderen die in hun eigen wijk kunnen blijven wonen;
 • Een woonlastenfonds voor arme mensen;
 • Toegankelijke en goed onderhouden parken en bossen in en om de stad;
 • Aanleg van groene daken, groene gevels en groene tuinen in de stad.

 

Woordvoerder:

 • Binnenstad
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Detailhandel: Tilburgse Retailagenda
 • Economisch vestigingsklimaat: toename werkgelegenheid
 • Emancipatie/diversiteit
 • Gemeentelijke huisvesting /stadskantoren
 • Groen, grijs en blauw (inclusief riool, kabels en leidingen)
 • Koningsplein en Stadskwartier
 • Maatschappelijk vastgoed: toekomstbestendig
 • Onderwijs: van 0 tot 100
 • Piushaven
 • Ruimtelijke kwaliteit: bestemmingsplan, omgevingsvisie, cultuurhistorie, archeologie, grondbeleid
 • Spoorzone en spoorpark
 • Stappegoor
 • Toerisme, horeca, evenementen(beleid), Kermis, Citymarketing
 • Welzijn & Gezondheid: gezondheid, participatie en zelfredzaamheid
 • Werkgroep Omgevingswet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen

Adres: Tilburg

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]