Bea Mieris

Raadslid - Partij van de Arbeid

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA, pedagogisch medewerker, vrijwilliger stichting funerair erfgoed Tilburg en Ruslanddeskundige. Naast het raadslidmaatschap en mijn werk als pedagogisch medewerker onderhoud ik grafmonumenten en houd ik de ontwikkelingen in Rusland bij. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen en fietsen.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben PvdA-raadslid geworden om me in te zetten voor een groenere en een socialere gemeente. Mijn warme belangstelling ligt bij het opkomen voor de kwetsbare natuur en voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Ook cultureel erfgoed en kwetsbare verkeersdeelnemers (ov-reizigers, fietsers, voetgangers) hebben mijn warme interesse.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Deze raadsperiode wil ik me inzetten voor betaalbare woningen voor jong en oud, cultureel erfgoed, groen en water, betaalbare duurzame energie en warmte en kwetsbare verkeersdeelnemers.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn favoriete plek in Tilburg is het Reeshofpark. Het is heerlijk om daar in het groen te wandelen, te genieten van recreërende mensen en mooie wolken luchten.

 

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA