Bea Mieris

Raadslid - Partij van de Arbeid

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA en Ruslanddeskundige. Naast het raadslidmaatschap houd ik de ontwikkelingen in Rusland bij. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen en fietsen.

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben PvdA-raadslid geworden om me in te zetten voor een groenere en een socialere gemeente. Mijn warme belangstelling ligt bij het opkomen voor de kwetsbare natuur en voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Ook kunst en cultureel erfgoed hebben mijn warme interesse.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Deze raadsperiode wil ik me inzetten voor betaalbare woningen voor jong en oud, kunst en cultuur, groen en wateren kwetsbare verkeersdeelnemers.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Mijn favoriete plek in Tilburg is het Reeshofpark.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA