VVD

Tijd voor Groen Rechts beleid! 

Een krachtige maar compacte overheid die efficiënt en doelmatig haar taken uitvoert. Die alle Tilburgers (ook de dorpen!) volop ruimte geeft om van hun leven iets buitengewoons te maken. In vrijheid, mét verantwoordelijkheid naar de ander en gericht op een lange en mooie toekomst!

Tilburg is prachtig; er is veel te doen. De VVD wil dat iedereen meedoet! Wie kan en wil, heeft werk; krijgt alle ruimte om Tilburg nóg mooier te maken. Wie even niet ‘aan de bak komt’, krijgt hulp om snel weer aan de slag te gaan. Als een baan niet lukt, hoor je er nog steeds bij en helpen we je. Op Maat, zodat het échte hulp is. Omdat je wél iets kunt. Zelf doe je wat terug; ook Op Maat. Vrijwilligerswerk naar keuze of mantelzorg. Afgestemd op wat je kunt. Zodat je wél meedoet!

Tilburg Schoon, Heel & Veilig. Groen in de buurt netjes verzorgd, geen rommel; dat geeft een veilig gevoel. Samen houden we het leefbaar: gemeente, politie, Buurtpreventie en de Tilburgers zelf. Vrij om te gaan zoals we graag willen: lopend, per fiets, bus, trein of auto. Om écht te werken aan de luchtkwaliteit stimuleren we elektrisch vervoer: gratis parkeren & opladen. Milieuvriendelijk naar de toekomst!

Tilburg met voldoende woningen. Huur, koop, groot, klein, goedkoop, duurder. Om te wonen zoals Tilburgers willen en kunnen betalen. Natuurlijk duurzaam: nul-op-de-meter, zonnepanelen, lucht- of aardwarmte of warmtenet. Soms met hulp van de Gemeente; een duurzaamheidslening helpt iedereen. Want veel verdient zichzelf snel terug!

Tilburg betaalbaar voor iedereen. Zo laag mogelijke belastingen, zoals de OZB. Zodat Tilburgers hun geld zélf kunnen besteden. Dat kan doordat de Gemeente zich bescheiden opstelt. Niet álles regelt wat Tilburgers best zelf kunnen; of misschien veel beter. Een Gemeente die Ruimte & Mogelijkheden geeft aan iedereen die wil meedoen. Tilburg nóg fijner om te wonen, te werken, te zijn. Toekomstmuziek? Nee, het is dichterbij dan je denkt. Tijd voor groen rechts beleid!

TOP ITEMS

Tilburg: fijn om te zijn!

Fijn leven in een fijne woning. Huur, koop, groot, klein, goedkoop, duurder. Precies zoals jíj wilt en kunt betalen. Natuurlijk duurzaam: nul-op-de-meter, zonnepanelen, lucht- of aardwarmte of warmtenet. Soms met hulp van de Gemeente; een duurzaamheidslening helpt iedereen. Want veel verdient zichzelf snel terug!

Fijn leven in een fijne wijk. Schoon, Heel & Veilig. Groen in de buurt netjes verzorgd, geen rommel; dat geeft een veilig gevoel. Samen hou je het leefbaar in je eigen wijk; rekening houdend met elkaar. De een door ‘gewoon’ netjes te zijn: afval scheiden, grof afval naar de milieustraat; soms wat vuil van straat oppakken en in de bak doen. De ander houdt voor iedereen een oogje in het zeil door in de Buurtpreventie mee te doen; bij ‘rare‘ dingen bel je de Gemeente of de politie: heel normaal.

Fijn leven in een fijne stad. Gezellig, netjes en bereikbaar voor iedereen. Met ruimte om te gaan zoals jij dat wilt: lopend, per fiets, bus, trein of auto. We werken aan de luchtkwaliteit. Door elektrisch vervoer te stimuleren: gratis parkeren en opladen. Milieuvriendelijk naar de toekomst! Verbieden van auto’s is ‘terug naar grootmoederstijd’; dat willen we niet. We willen vérder, naar de toekomst: heel normaal.

Tilburg nóg fijner om te leven, te wonen, te werken, te zijn. Ruimte & Mogelijkheden voor iedereen die wil meedoen, en hulp ‘Op Maat’ voor wie dat even niet kan. Tilburg fijn om te zijn. Toekomstmuziek? Nee, het is dichterbij dan je denkt. Tijd voor groen rechts beleid!

Tilburg: iedereen doet mee!

Tilburg is prachtig: vernieuwt, groeit, volop in beweging. Dat kan alleen als iedereen meedoet. Wie kan en wil, heeft werk; krijgt alle ruimte om Tilburg nóg mooier te maken. Wie even niet ‘aan de bak komt’, krijgt hulp om snel weer aan de slag te gaan. Als een baan niet lukt, hoor je er nog steeds bij en kijken we hoe en waar je wél kunt meedoen. We gaan uit van je kracht; kijken naar wat je wél kunt in plaats van wijzen op wat je niet kunt. Op zoek naar je mogelijkheden, want iedereen kan íets. Iedereen wil van meerwaarde zijn; het gevoel hebben ertoe te doen. Daarbij helpen we je: Op Maat. Je doet wat terug; ook Op Maat. Vrijwilligerswerk naar keuze of mantelzorg; afgestemd op wat je wél kunt. Zodat je wél meedoet. Tilburger tussen de Tilburgers.

In Tilburg is plaats voor iedereen die wil meedoen; die wil integreren. We helpen je met de taal; we vertellen ‘hoe het hier werkt’: onze waarden en normen. Waar je ook vandaan komt, wie of wat je bent, hoe je eruit ziet of waar je van houdt. Je doet je best. Je werkt of gaat naar school en haalt je diploma; om nog beter te kunnen meedoen. Het beste uit jezelf te halen; jouw droom te realiseren. Soms door inspanning; soms door ontspanning. Met alle ruimte om jouw talent in te zetten. Om Tilburg nóg mooier te maken.
Toekomstmuziek? Nee, het is dichterbij dan je denkt. Tijd voor groen rechts beleid!

Tilburg: duurzaam, ook financieel!

Tilburg betaalbaar voor iedereen. Zo laag mogelijke belastingen, zoals de OZB. Dat kan, als de Gemeente zich bescheiden opstelt. Zuinig omgaat met het geld van de Tilburgers. Minder geld vraagt aan de Tilburgers. Die daardoor zélf kunnen beslissen over hun geld. En als de Gemeente geld over heeft, dan hoeft ze niet persé iets te verzinnen om het tóch aan uit te geven. Dan kan dat terug naar de Tilburgers. Want het is tenslotte hun geld.

Tilburg zuinig voor iedereen. Eigenlijk heel logisch, en vooral duurzaam! Want duurzaam betekent zuinig omgaan met beperkte middelen. Zoals energie, voedsel, grondstoffen; en geld, want ook dat is niet oneindig. Daarom denken we iedere keer heel goed na; bij alle uitgaven die de Gemeente wil doen. Of dit echt wel iets is wat de Gemeente móet doen. Of dat de Tilburgers dit zelf net zo goed kunnen; of misschien wel veel beter. Zuinig met geld: heel duurzaam.

Tilburg verantwoord voor iedereen. Iedere Tilburger krijgt de ruimte die hij wil of nodig heeft. Of je nou (Til)burger bent of (Tilburgs) ondernemer. Je krijgt ruimte om Tilburg nóg mooier te maken, nog leuker, nog bruisender. En wie hulp nodig heeft om zijn eigen ‘ruimte’ te vinden, krijgt die hulp. Op Maat, zodat het échte hulp is. Die ruimte komt altijd sámen met verantwoordelijkheid; om goed om te gaan met die ruimte. Zodat die er ook voor de ander is: duurzame ruimte.
Toekomstmuziek? Nee, het is dichterbij dan je denkt. Het is tijd voor groen rechts beleid!

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA