Henri Mandemaker

Raadslid - SP

Ik ben raadslid voor de SP en woordvoerder voor o.a. Armoede,  Onderwijs, Wijken & Sociale Basis, Cultuur en Financiën. Verder ben ik voor de SP Tilburg actief als hoofdredacteur van politiek café Buskruit! In het dagelijkse leven werk ik voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans op het gebied van Fondsenwerving, marketing & communicatie om te zorgen voor een autismevriendelijke maatschappij.  Mede dankzij hierdoor gerealiseerde projecten, wordt er tegenwoordig mét mensen met autisme overlegd in plaats van alleen maar óver mensen met autisme. Hierdoor worden zij beter gehoord en is er meer begrip en erkenning. Tevens ben ik voor de NVA ambassadeur ‘Autisme en werk’ en geef ik door heel Nederland lezingen over autisme, werk en stress. Bovendien ben ik ook ambassadeur voor de Coalitie voor Inclusie. Om te zorgen dat mensen met autisme en andere beperkingen mee kunnen doen. Eerder heb ik mij, vanaf de start, gedurende tien jaar ingezet voor Stichting HomePlan uit Breda om de allerarmsten uit de krottenwijken en de aidswezen in Zuid-Afrika van adequate huisvesting en medische zorg te voorzien. Hierdoor hebben duizenden mensen een huis, thuis en toekomst gekregen. HomePlan is in 2004 door de NCDO tot 1 van de 10 beste goede doelen van het decennium uitgeroepen. In 2017 heeft HomePlan haar activiteiten in Mexico stopgezet, omdat de Mexicaanse regering het programma heeft overgenomen. Daardoor hebben nu 20 miljoen Mexicanen uit de krottenwijken een reëel zicht op adequate huisvesting.

Woordvoerder:

 • Agenda Sociaal 013
 • Armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening
 • Cultuur: cultuuraanbod en cultuurparticipatie
 • Financiën
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
 • Onderwijs: van 0 tot 100
 • Samenwerken & Netwerken
 • Werkgroep Sociaal013
 • Wijken & Sociale Basis: versterken wijken en zelfoplossend vermogen inwoners

Adres: Simon van der Stelstraat 2, 5018 CM Tilburg

Telefoon: 06 - 46 16 19 14

E-mail:

Social:

Naar partijpagina

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]