Henri Mandemaker

Burgerraadslid - SP

Wie ben je en wat doe je naast je werk als gemeenteraadslid?

Ik ben Henri Mandemaker, 52 jaar, alleenstaand  en sinds 2010 voor de SP betrokken bij de gemeenteraad, momenteel als burgerraadslid. Ik ben in 1997 afgestudeerd  aan de Universiteit van Tilburg op bedrijfseconomie, met marketing en marktonderzoek als specialiteit. In het dagelijkse leven werk ik als fondsenwerver voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het AutismeFonds om te zorgen voor een autismevriendelijke maatschappij en als fondsenwerver voor Oudervereniging Balans. Voor de NVA doe ik ook aan belangenbehartiging onder andere richting Tweede Kamer, zit ik in de werkgroep ‘Tilburg voor Iedereen’ en ben ik als ervaringsdeskundige NVA ambassadeur op het gebied van autisme, werk en stress. Voor de SP Tilburg ben ik ook nog hoofdredacteur van Politiek Café Buskruit! en ben ik verantwoordelijk voor de website, nieuwsblad en sociale media. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop, naar concerten en uit eten. Daarnaast doe ik aan yoga, wandelen, joggen en aan fitness. Ik vind het leuk om te reizen, met name naar waar cultuur en natuur is en waar het warm en zonnig is.

Waarom ben je raadslid geworden?

Na mijn afstuderen heb ik mij 10 jaar voor Stichting HomePlan ingezet om de allerarmsten in de krottenwijken van Mexico en de aidswezen in Zuid-Afrika van adequate huisvesting te voorzien en ze daarmee een huis, thuis en toekomst te geven. Hierdoor heb ik gezien wat je kan doen om mensen meer kansen te geven en te zorgen voor een beter bestaan. Die kansen en dat betere bestaan gun ik de Tilburgers ook. Ik wil mij daarom met de SP inzetten om de tweedeling in Tilburg tegen te gaan en te zorgen voor een inclusieve maatschappij, waarin iedereen mee kan doen.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Tilburg?

Onder andere dat kinderen die dat nodig hebben een schoolontbijt krijgen, zodat ze met een goede start aan de dag beginnen. En dat de taalontwikkeling van kinderen tot 4 jaar prioriteit krijgt, omdat dat heel bepalend is voor hun verdere kansen op school en later in de maatschappij.

Ten slotte: wat is je favoriete plek in Tilburg en waarom?

Wandelgebieden,  zoals Piushaven, Moerenburg en De Drijflanen. Om lekker tot rust te komen van alle hectiek van de dag.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA