SP

Voor elkaar, voor Tilburg!

De toekomst van onze gemeente Tilburg, samen met Udenhout en Berkel-Enschot, wordt gemaakt door de mensen die er wonen. Daarom strijdt de SP samen met inwoners voor een betere en socialere stad. Met elkaar, voor elkaar.

De SP gaat voor een stad waarin iedereen meetelt. Er mag geen reden zijn om in onze samenleving aan de kant te moeten staan vanwege je leeftijd, achtergrond, of de dikte van je portemonnee.

Onze belangrijkste punten zijn:

In de zorg hoort geen marktwerking, of het nu om thuiszorg of jeugdzorg gaat. Goede zorg is geen keuze maar een noodzaak. Daarom moet zorg bereikbaar zijn in iedere wijk. We schrappen de eigen bijdragen in de zorg en streven naar een goedkope, collectieve zorgverzekering.

In onze stad mag niemand onder de armoedegrens leven. Daarom zetten we in op werk, met extra aandacht om de jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder 55-plussers te bestrijden. Daarnaast moeten er goede regelingen zijn om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.

Bij eerlijk werk hoort een eerlijk loon. Daarom is in de bijstand is geen plaats voor een tegenprestatie. Wij zetten in op vaste banen en willen zo min mogelijk flexcontracten.

Iedereen verdient een betaalbaar dak boven het hoofd. We bestrijden daarom de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Het energiezuinig maken van huizen gebeurt zonder huurverhoging.

Wijken horen leefbaar, duurzaam en groen te zijn. Iedere Tilburger moet zonnepanelen op het dak kunnen krijgen. Daarnaast willen we meer groen in buurten. We gaan voor een autoluwe binnenstad waarin voetganger en fietser centraal staan.

De afgelopen jaren hebben we Tilburg al kunnen verbeteren. Zo zorgden we voor extra financiële ondersteuning voor gezinnen. Kinderen hoeven niet aan de kant te blijven staan, omdat er geen geld is voor schoolspullen of sportkleding. Daarnaast is door onze inzet niemand thuiszorg verloren, ondanks de forse bezuinigen door de landelijke overheid.

TOP ITEMS

Iedereen telt mee!

Ongeacht je leeftijd, achtergrond, of de dikte van je portemonnee, iedereen telt mee. De politiek moet niet praten over mensen, maar met mensen. De SP bestrijdt daarom achterkamertjespolitiek en geeft inwoners meer zeggenschap. Tilburg maken we samen. Met elkaar. Voor elkaar. Want iedereen heeft recht op een goed huis, goede zorg, en werk of school.

Samen Leven

Iedereen in verdient een betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd. Daarom moeten er meer sociale huurhuizen komen zodat de wachtlijsten slinken. Ook moet iedereen de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om te sporten, naar school te kunnen en te spelen in een veilige en groene buurt.

Niemand in onze stad zou onder de armoedegrens hoeven te leven. Daarom zetten we in op meer vaste banen en verminderen we de jeugdwerkeloosheid en werkloosheid onder 55-plussers. Bij eerlijk werk hoort een eerlijk loon. Daarom is in de bijstand is geen plaats voor een tegenprestatie.

Samen Zorgen

Kille bezuinigingen door de landelijke overheid hebben er bij veel mensen ingehakt. De SP blijft ervoor strijden dat mensen niet de zorg of hulp verliezen die nodig is. Daarom bestrijden we concurrentie in de zorg en de wachtlijsten in de jeugdzorg. Geld voor zorg moet naar zorg. Niet naar bureaucratie en marktwerking. Dat is beter voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook voor mensen die in de (jeugd)zorg werken.

Investeren in mensen

Er moet geïnvesteerd worden in mensen en niet alleen in stenen. Samen met inwoners van Tilburg strijden we voor een socialere stad waarin iedereen kan meedoen.

We willen niet dat mensen onder de armoedegrens hoeven te leven in onze stad. Daarom zetten we in op meer vaste banen en het voorkomen van financiële problemen. Er is dankzij de SP een schuldenoffensief gestart om ervoor te zorgen dat mensen niet in schulden komen, maar ook om huishoudens met schulden zo snel mogelijk weer financieel gezond te krijgen. Alle kinderen verdienen gelijke kansen op een gelukkige toekomst.

Recht op Zorg

Iedere kind of volwassene heeft recht op tijdige en goede zorg. We zijn er trots op dat door onze inspanningen in Tilburg niemand thuiszorg heeft verloren, ondanks de kille bezuinigingen van de landelijke overheid. Dankzij de SP is er nu een geldpot om klappen op te vangen in de zorg en jeugdzorg.

Zorg in Tilburg moet toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zowel voor mensen met een beperking door gebouwen en hun omgeving aan te passen. Maar ook door wachttijden in de jeugdzorg te bestrijden.

Groene buurt en stad

De SP staat voor duurzame, groene en leefbare wijken. Iedere Tilburger moet bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn dak kunnen krijgen, ongeacht de dikte van de portemonnee. Buurtbewoners verdienen meer zeggenschap over hun wijk, want Tilburg maken we met elkaar.

We zetten in op een autoluwe binnenstad waarin de veiligheid van voetgangers en fietsers voorop staat.

Een thuis voor iedereen

De SP gaat voor een stad waarin iedereen meetelt. Er mag geen reden zijn om in onze samenleving aan de kant te moeten staan vanwege je leeftijd, achtergrond, of de dikte van je portemonnee.

Iedereen in Tilburg verdient een betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd. We bestrijden daarom de wachtlijsten voor sociale huurwoningen door meer te bouwen. Het energiezuinig maken van huizen gebeurt zonder huurverhoging. En iedere Tilburger moet zonnepanelen op het dak kunnen krijgen.

Wijken horen leefbaar en groen te zijn. We willen daarom meer groen in buurten. Daarnaast moeten inwoners meer zeggenschap over hun eigen buurt krijgen. Want Tilburg maken we met elkaar. Voor elkaar.

Goede zorg voor iedereen

In de zorg hoort geen marktwerking, of het nu om thuiszorg of jeugdzorg gaat. Zorg nodig hebben is geen keuze maar een noodzaak. Zorg moet bereikbaar zijn in iedere wijk. We schrappen de eigen bijdragen in de zorg en streven naar een goedkope, collectieve zorgverzekering. Want we investeren niet alleen in stenen, maar juist in mensen.

Genoeg werk voor iedereen

In onze stad mag niemand onder de armoedegrens leven. Daarom zetten we in op werk, en bestrijden we vooral de jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder 55-plussers. We willen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen en zorgen ervoor dat er goede regelingen bestaan als dat toch gebeurt.

De SP wil vaste banen en zo min mogelijk flexcontracten. Bij eerlijk werk hoort een eerlijk loon. Daarom is in de bijstand is geen plaats voor een tegenprestatie.

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA