Spelregels om in te spreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien die je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de Raadsgriffie.

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de Raadsgriffie (). Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden.

Contact met de raad ►

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA