Bijdrage van 4 miljoen voor bouw flexwoningen

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ruim 4 miljoen euro uitgetrokken om de bouw van drie flexwoningprojecten mogelijk te maken. Het geld is onder andere bestemd voor het bouw- en woonrijp maken van de betreffende locaties. Dat zijn de Dr. Bloemenlaan (ten westen van de Kempenbaan), de Bijsterveldenlaan in de Reeshof en Laarveld Oost bij verzorgingshuis Het Laar. De fracties van LST, 50PLUS en Forum voor Democratie stemden tegen het voorstel.

De gemeente en de woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen hebben afgesproken om de komende twee jaar 1.500 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dat lukt met de huidige situatie op de woningmarkt alleen, wanneer een fors deel van deze nieuwe woningen uit zogeheten flexwoningen bestaat. De kwaliteit van deze woningen is inmiddels zodanig dat ze al gauw vijftig jaar meegaan. Het is de bedoeling dat de flexwoningen op de genoemde locaties vijftien jaar blijven staan, waarna ze kunnen worden verplaatst naar andere locaties.

Voor spoedzoekers

Het totaal aantal te bouwen flexwoningen bedraagt circa 435. Ze zijn bedoeld voor zogeheten spoedzoekers zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een echtscheiding, faillissement of zorginstelling komen. Een deel gaat ook naar ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Aan de Bloemenlaan komen 175 flexwoningen, aan de Bijsterveldenlaan ruim 100 en aan Laarveld Oost een kleine 60. Ook aan de Ringbaan Zuid, tussen het zwembad en het politiebureau, worden een kleine 100 flexwoningen gebouwd. Hierover had de raad in november vorig jaar al een besluit genomen.

Als er geen bezwaren binnenkomen op de omgevingsvergunningen voor de wooncomplexen, kan het bouwrijp maken nog vóór de zomer van dit jaar van start gaan. Naar verwachting kunnen dan eind dit jaar de eerste bewoners hun flexwoning betrekken.

Impressie van de flexwoningen aan de Dr.Bloemenlaan

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA