De Raad ter Plekke: Beppie Smit (D66)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Beppie Smit (45) van D66 bij de Mozartflat in Tilburg-Noord.

Waarom staan we hier?

‘De Mozartflat is een van de grootste initiatieven in Nederland om aardgasvrij te worden. Dit is een goed voorbeeld van wat je kunt bereiken door samen te werken met wijkraden en wijkregisseurs vanuit de gemeente. Het doel hiervan is verbinding creëren tussen mensen in een wijk, maar ook verbinding creëren bij ontwikkelingen in een wijk. Het initiatief bij de Mozartflat is ontstaan vanuit een probleem: de flat had last van betonrot. De gemeente heeft toen samen met de inwoners gekeken wat er – naast de betonrot – nog meer speelde. Vervolgens is het plan ontstaan om de hele flat te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Dit is met alle inwoners samen opgepakt. Ik vind dat heel gaaf.’

Waarom was deze samenwerking zo belangrijk?

‘In de Tilburg-Noord wonen zo’n honderdtwintig verschillende nationaliteiten. Bovendien bestaat de Mozartflat uit 256 huur- en koopappartementen. In de flat woont dus een heel gemêleerd gezelschap. Inwoners hadden vaak moeite om elkaar te begrijpen. Met de betonrot was er een gezamenlijk probleem. Door hier een oplossing voor te zoeken en in kansen te denken, is een grote synergie ontstaan. Inwoners ruimen nu samen de boel op en zeggen elkaar gedag op de gang. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.’

Welke rol heb je zelf bij deze ontwikkeling gespeeld?

‘Ik ben voorzitter van Agenda Sociaal 013. Afgelopen periode hebben we als gemeenteraad geprobeerd om de mensen in de wijk meer in hun kracht te zetten. Ik heb eraan bijgedragen dat wijkraden nu een grotere rol spelen. Zij krijgen vanuit de gemeente bijvoorbeeld begeleiding bij het opstellen van een uitvoeringsagenda voor hun wijk. Daarnaast heb ik tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan deze raadsperiode namens D66 gepleit voor het versterken van de zogenoemde ‘wijkwethouders’. Een wijkwethouder is een wethouder die op de hoogte is van alle ontwikkelingen in een wijk. Hiervoor heeft hij contact met een wijkraad en andere belangrijke spelers in een wijk. Voorheen had je bijvoorbeeld een wethouder wonen, die over de woningen in de wijk ging. Weer een andere wethouder had de jeugdzorg in deze wijk in beeld. Een wijkwethouder houdt in de gaten hoe het er in de hele wijk voorstaat.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je in de volgende periode te bereiken?

‘Ik hoop dat de wijk- en dorpsraden in de komende periode nog verdergaande ondersteuning van de gemeente krijgen om een professionaliseringsslag te maken. Deze raden kunnen dan meer vrijwilligers binnenhalen en een groter draagvlak creëren. Ook wil ik me er hard voor maken dat we – zoals bij de Mozartflat – kansen zien en verbindingen creëren in wijken. Je moet een probleem niet individueel bekijken, maar erboven gaan hangen en het grotere geheel bekijken. Pas dan kun je de juiste dingen doen.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA