De Raad ter Plekke: Eric Roels (Lokaal Tilburg)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Eric Roels (67), burgerraadslid voor Lokaal Tilburg, bij Hammerbeek 14 in de Blaak.

Waarom staan we hier?

‘Bij Lokaal Tilburg vinden we inwonersparticipatie heel belangrijk. En bij de situatie rondom Hammerbeek 14 heeft dit duidelijk te wensen overgelaten. Het pand is van TBV Wonen en wordt gehuurd door Springplank, een organisatie die dak- en thuislozen helpt bij het vinden van huisvesting en begeleidt naar de arbeidsmarkt. Springplank wil in Hammerbeek 14 vier dak- en thuislozen plaatsen. Voorop gesteld: ik vind ook dat dak- en thuislozen recht hebben op huisvesting. Maar in dit geval zijn de buurtbewoners onvoldoende tot niet betrokken bij de eerste besluitvorming. Daar balen ze van, en dat snap ik.’

Waarom is het betrekken van buurtbewoners zo belangrijk?

‘De buurtbewoners van Hammerbeek 14 voelden zich overvallen. Er is geen rekening gehouden met hun belangen. Al eerder hebben onderzoeken van zowel de Rekenkamer als de Sociale Raad uitgewezen dat er meer en beter moet worden geluisterd naar burgers. Uit deze onderzoeken bleek dat burgers in sommige gevallen niet op de hoogte waren van plannen. In andere gevallen kwamen burgers zelf met ideeën, waarna zij niet hoorden wat hiermee gebeurde. Het is belangrijk om inwoners te informeren wanneer in hun eigen woon- en leefomgeving iets gebeurt, zodat zij daarop invloed kunnen uitoefenen.’

Wat heb jij afgelopen periode als burgerraadslid gedaan om inwonersparticipatie te stimuleren?

‘Als Lokaal Tilburg hebben wij een bijdrage geleverd aan het nieuwe Actieplan Inwonersparticipatie. Dit actieplan is afgelopen zomer aan de gemeenteraad aangeboden. Bij nieuwe plannen gaat de gemeente nu meer rekening houden met de belangen van onze inwoners. Van tevoren moet bedacht zijn: gaan we inwoners alleen informeren, of laten we hen ook meedenken, meewerken of meebeslissen? Wanneer je dat vanaf het begin af aan communiceert, weet een inwoner waar hij aan toe is en wat van hem wordt verwacht. ’

Je wil door in de gemeenteraad. Wat zijn je doelen voor de toekomst op het gebied van inwonersparticipatie?

‘Ik ben heel blij met het Actieplan Inwonersparticipatie. Vanaf nu wil Lokaal Tilburg als een soort waakhond functioneren. Hiermee hopen we te bereiken dat burgers goed worden betrokken bij plannen vanuit de gemeente en plannen van andere inwoners. Daarbij kan het gaan om grote plannen, zoals de cityringdiscussie, maar ook om kleinere gebeurtenissen. Denk aan het openbreken van een straat. Wij vinden het belangrijk dat je niet ’s morgens uit je raam kijkt en daar plots werktuigen in de weer ziet. Daarom blijven wij gefixeerd op het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA