De Raad ter Plekke: Evelien Kostermans (GroenLinks)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Evelien Kostermans (38) van GroenLinks in Stadspark Oude Dijk.

Waarom zijn we hier?

‘Als GroenLinks hebben we afgelopen jaar het initiatief genomen om de regels omtrent bomenkap aan te scherpen. Alle bomen binnen de ringbanen hebben een beschermde status gekregen, waardoor deze nu alleen bij zwaarwegende redenen kunnen worden gekapt. Hier, in Stadspark Oude Dijk, zie je het belang van stedelijk groen. Op hittestresskaarten licht dit gebied altijd blauw op, wat betekent dat dit een koele plek is.’

Kun je wat meer vertellen over het belang van groen in de stad?

‘In het gebied tussen de ringbanen is het hittestressprobleem het grootst. Hier is veel stenen ondergrond, en deze warmt snel op als het heet is. Groen kan dan zorgen voor verkoeling. Dat is belangrijk, want het is een stuk minder prettig in de stad als het heet is. Bij oudere mensen vormt hitte bovendien een serieuze bedreiging voor de gezondheid.’

Welke rol heb jij zelf gespeeld bij deze ontwikkeling?

‘Ik heb een initiatiefvoorstel gemaakt en ingediend om klimaatadaptatie en inwonersparticipatie een grotere rol te geven in de bomenverordening en de regels daarop aan te passen. Dit initiatiefvoorstel is aangenomen in de raad. Daarom hebben alle bomen binnen de ringbanen een klimaatwaarde gekregen. Ik krijg nu signalen dat kapvergunningen zijn geweigerd vanwege de klimaatwaarde van bomen. Het heeft dus al resultaat. Dat is superleuk om te merken.’

Je wil doorgaan als raadslid. Waar ga je volgende periode mee aan de slag?

‘Wat ik heel belangrijk vind, is dat het groen in de stad en groen rondom de stad nog beter met elkaar worden verbonden. Dat is beter voor de ecologie, want op die manier kunnen soorten zich beter verspreiden. Bij de huidige stedelijke ontwikkeling moet het behoud en versterken van die groene structuren een randvoorwaarde zijn. We moeten niet bij elk bouwproject de vraag stellen: “Gaan we ook groen aanleggen?” Je moet van tevoren al hebben bedacht op welke manier je rekening houdt met de groene verbindingen in de stad.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA