De Raad ter Plekke: Linda Oerlemans (ONS Tilburg)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Linda Oerlemans (37) van ONS Tilburg in de LocHal.

Waarom zijn we hier?

‘Voor mij is de LocHal belangrijk, omdat deze symbool staat voor de Tilburgse Jongeren PitchNight. De laatste editie is hier gehouden. Jongeren pitchen tijdens deze avond een idee voor de stad Tilburg, waarna de beste ideeën begeleiding en geld krijgen voor de uitvoering. PitchNight was een initiatief van ONS Tilburg. Het staat voor samendoen, voor en door Tilburgers.’

Waarom is deze PitchNight voor jou zo belangrijk?

‘Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren kunnen meewerken aan de idealen van onze stad. De PitchNight is hier een middel voor. Ik wist aan het begin natuurlijk niet zeker of het zou werken, maar het is nog toffer geworden dan ik had verwacht. Je ziet dat jongeren elkaar gaan helpen, dat er een soort community ontstaat. Het subsidiepotje dat beschikbaar wordt gesteld, leidt dus niet alleen tot het redigeren van ideeën, maar tot veel meer. Het zorgt voor een beweging in de hele stad. Dat vind ik zo tof.’

Welke rol speel je zelf rondom de PitchNight?

‘In 2018 heeft ONS Tilburg samen met andere partijen een motie ingediend om de PitchNight op te zetten. Deze motie werd aangenomen. De eerste keer vond de PitchNight plaats bij doolhof Doloris, ik zat toen in de jury. Het was direct een succes. Daarna hebben we de PitchNight steeds verder ontwikkeld. Vanaf de zijlijn ben ik nog steeds betrokken om te kijken hoe het gaat en het idee verder uit te werken. Ik denk dat er nog veel meer mogelijk is. Nu richt de PitchNight zich bijvoorbeeld vooral op jongeren vanaf 16 jaar. Je zou ook een aparte editie voor kinderen kunnen organiseren. Of een PitchNight over specifieke onderwerpen, of in bepaalde wijken. Ook kunnen andere organisaties en het onderwijs meer worden betrokken.’

Je wil doorgaan in de raad. Waar ga je komende periode mee aan de slag?

‘Tilburg zou een voortrekkersrol moeten innemen bij het uitwerken van het Talentenpaspoort. Dit is een instrument waarbij niet alleen wordt gekeken naar onderwijsdiploma’s, maar ook naar talenten. Op die manier is duidelijk dat je niet alleen leert door op school te zitten, maar ook door informeel dingen te doen. De Jongeren PitchNight kan daar onderdeel van zijn. Als je het hebt over kansen voor iedereen, is het Talentenpaspoort een belangrijk instrument om mee aan de slag te gaan.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA