De Raad ter Plekke: Robin Spelt (ONS Tilburg)

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Robin Spelt (34), burgerraadslid van ONS Tilburg, in het Ronde Tafelhuis in Tilburg-Noord.

Waarom zijn we hier?

‘Het Ronde Tafelhuis is een plek waar veel verschillende culturen en geloofsovertuigingen samenkomen. Iedereen is hier gelijk. In deze ruimte zie je kruizen, davidsterren, de Koran, de Thora. Ook het personeelsbestand van het Ronde Tafelhuis is heel divers. Hier werken mensen uit onder andere Nederland, Syrië en Egypte. Ik word daar heel blij van, want culturele diversiteit is een thema waar ONS Tilburg zich hard voor maakt.’

Waarom is dit zo’n belangrijk thema voor ONS Tilburg?

‘Culturele diversiteit is een thema dat vaak wordt vergeten, terwijl het ook in Tilburg een probleem is. Ik sprak een jongen die af en toe zijn huid af wil doen. Hij denkt: “Dan ben ik wit en dan word ik na een sollicitatiegesprek waarschijnlijk wel aangenomen.” Ik vind het belangrijk dat we van jongs af aan het gesprek hierover voeren. Er is niet één soort persoon. Er zijn er heel veel verschillende personen. En we willen allemaal hetzelfde worden behandeld, maar dat gebeurt niet altijd.’

Wat heb jij deze raadsperiode bereikt op het gebied van culturele diversiteit?

‘Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2022 was 50.000 euro gereserveerd om de dialoog over culturele diversiteit te stimuleren in de gemeente Tilburg. Toen heeft ONS Tilburg een motie ingediend om een deel van dit geld uit te geven aan kleine, lokale projecten. Ik vind namelijk dat we op dit gebied gebruik moeten maken van mensen die met de voeten in de klei staan. Zij komen op plekken waar grote organisaties niet altijd komen. De motie is bijna raadsbreed aangenomen. Daar ben ik trots op.’

Je wil doorgaan in de raad. Wat hoop je komende periode te bereiken?

‘Ik hoop dat de gemeente gaat inzetten op een cultureel divers personeelsbestand, met meer werknemers met een biculturele en migratieachtergrond. Dat geldt voor alle afdelingen: van de schoonmakers tot de ambtenaren. Ook in de gemeenteraad hoop ik komende periode meer culturen terug te zien. Nu is er al diversiteit qua mannen en vrouwen, maar het overgrote deel van de raad is wit. ONS Tilburg wil hier constant aandacht voor blijven vragen. Zodat iedereen, wanneer hij het Stadhuis binnenkomt, denkt: “Dit zijn mensen waarin ik mezelf herken.”’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA