Gemeenteraad ontvangt Perspectiefnota 2024

Vandaag, 9 juni, heeft het college van burgemeesters en wethouders de Perspectiefnota naar de gemeenteraad verstuurd. In de Perspectiefnota blikt het college vooruit naar volgend jaar. Wat zijn belangrijke plannen en wat verdient meer en minder aandacht? En dus ook: hoe wordt het geld verdeelt en welke keuzes worden er gemaakt?

Met de Perspectiefnota neemt de raad een voorschot op de begroting voor volgend jaar, die het college de komende zomer gaat opstellen. Net als de behandeling van de begroting is het debat rond de Perspectiefnota altijd een belangrijk moment voor de raad. Om de raad goed geïnformeerd het debat te laten voeren is er op 19 juni om 13.30 uur een informatiebijeenkomst. Op 3 juli zijn de algemene beschouwingen, op 10 juli wordt er gestemd: over de Perspectiefnota, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders; én over de ingediende moties en amendementen waarmee de raad het college opdrachten meegeeft. Deze zullen vervolgens terug te zien zijn in de begroting van 2024.

3 juli inspraakmoment: help de raad de juiste keuzes te maken
De gemeenteraad wil graag van inwoners uit de stad, dorpen en wijken horen wat er in de plannen voor 2024 niet mag ontbreken. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke plannen en maatregelen zijn nodig en waar moet het geld naartoe? Praat mee over de plannen voor 2024 en kom op maandag 3 juli naar het stadhuis om in te spreken tijdens de raadsvergadering.  Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom om de raad te helpen de juiste keuzes te maken. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd en meldt zich voor 1 juli aan via .

Data bijeenkomsten
In de komende maand zijn er dus drie bijeenkomsten, waarin de gemeenteraad de gewenste koers gaat bespreken en uiteindelijk hierover een besluit gaat nemen. Deze bijeenkomsten zijn in het stadhuis en voor iedereen toegankelijk of vanuit huis live te kijken via tilburg.raadsinformatie.nl.

19 juni, 13.30 uur: Informatiebijeenkomst

3 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering Algemene Beschouwingen

10 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering over Moties en Amendementen en Besluitvorming.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA