Gemeenteraad stemt in met Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’

De gemeenteraad van Tilburg stemde donderdagavond 2 juni in met het Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’. De aanbiedingsbrief van 25 mei 2022 van de fracties GroenLinks, D66, VVD en PvdA aan de leden van de gemeenteraad kunt u hier lezen.

Deze vergadering is een gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart dit jaar. Vanaf die tijd bestaat de gemeenteraad niet meer uit 11, maar uit 13 partijen, waaronder 4 nieuwe. Na 16 maart hebben de politieke partijen tijdens 13 bijeenkomsten uitvoerig met elkaar gesproken, ook met inwoners van en het maatschappelijk middenveld uit Tilburg. Hieruit hebben GroenLinks, D66, VVD en PvdA uiteindelijk elkaar gevonden en hebben ze afgesproken om de komende vier jaar met elkaar een coalitie te vormen. De partijen kunnen rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad, wat zorgt voor continuïteit tijdens deze zittingsperiode. Uit de gevoerde gesprekken is het bestuursakkoord voortgekomen wat de gemeenteraad deze donderdag uitvoerig met elkaar heeft besproken. De woordvoerders van de nieuwe coalitie hebben in alle bevlogenheid met verve het akkoord verdedigd, vooral op de veel kritische vragen van de niet aan de coalitie verbonden partijen.

Tijdens dezelfde raadsvergadering benoemde de gemeenteraad zes nieuwe wethouders. Vier van de zes zaten al in het vorige college. Twee van hen, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn nieuw. Niet als politici van de gemeente Tilburg, want in de vorige raadsperiode waren zij al raadslid. Hier vindt u het initiatiefvoorstel van de benoemde wethouders.

Er was veel belangstelling van familie, vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden. Zij zagen een ordentelijk verloop van de vergadering en na afloop was er een gezellig samenzijn. De nieuw benoemde wethouders werden na de vergadering door de aanwezigen gefeliciteerd en succes gewenst voor de komende vier jaar.

Hieronder ziet u de portefeuilleverdeling van de wethouders:

Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling
Wethouder Esmah Lahlah – GroenLinks (1e loco burgemeester)

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale Basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal- en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit en Inclusie
 • Wijkwethouder West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand), inclusief het project Kenniskwartier

Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit
Wethouder Rik Grashoff – GroenLinks (5e loco burgemeester)

 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Ontwikkeling openbare ruimte
 • Groen en water in en om de stad
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Bas van der Pol)
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Wijkwethouder Noord (Quirijnstok, Stokhasselt, Heikant) en Binnenstad, inclusief de projecten Stadsforum en Koningswei en de stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels 48

Gezondheid, Zorg en Cultuur
Wethouder Marcelle Hendrickx – D66 (2e loco burgemeester)

 • Gezondheid (volksgezondheid, GGD en verslavingszorg)
 • Passende ondersteuning en Zorg (jeugdzorg, WMO, toegang, beschermd wonen, maatschappelijke opvang)
 • Ouderen
 • Cultuur, Erfgoed (immaterieel) en Bibliotheken
 • Europa en internationaal
 • Mondiale bewustwording
 • Wijkwethouder Oude Stad-Noord (Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia), inclusief het project Mommerskwartier

Stedelijke Ontwikkeling en Economie
Wethouder Bas van der Pol – D66 (6e loco burgemeester)

 • Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke projecten en Gebiedsontwikkeling
 • Economie
 • Circulaire economie
 • Bedrijventerreinen
 • Internationale acquisitie
 • Erfgoed en Monumenten
 • Omgevingskwaliteit
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Rik Grashoff)
 • Wijkwethouder Oude Stad-Oost (Armhoef, Jeruzalem Hoogvenne, Fatima, Broekhoven en Loven) en bedrijventerrei[1]nen (Loven, Kanaalzone, Kraaiven, Vossenberg, De Katsbogten, Albion, T58 en Het Laar), inclusief de projecten Piushaven en Spoorzone 49

Financiën, Digitalisering, Sport en Evenementen
Wethouder Maarten van Asten – VVD (3e loco burgemeester)

 • Financiën
 • Sport
 • Evenementen
 • Stadspromotie en Citymarketing
 • Digitalisering
 • Beheer openbare ruimte
 • Afval
 • Milieu
 • Vergunningen
 • Deelnemingen
 • Wijkwethouder Reeshof, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, inclusief het project Koningsoord

Wonen, Wijken en Integratie
Wethouder Yusuf Çelik – PvdA (4e loco burgemeester)

 • Wonen
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving
 • Coördinerend wethouder Wijken en Inwonersparticipatie
 • PACT aanpak
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening
 • Asiel en Integratie
 • Dierenwelzijn
 • Mediabeleid
 • Wijkwethouder Oude Stad-Zuid en -West (Noordhoek, Korvel/Westend/Sint Anna, Trouwlaan-Uitvindersbuurt, Oerle, Willemsbuiten, Stappegoor en Groenewoud), inclusief het project Stappegoor

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA