Goed bezochte regiomarkt Hart van Brabant

Zaterdag 21 mei organiseerde Regio Hart van Brabant in de brandweerkazerne in Tilburg een regiomarkt voor de raadsleden van de elf samenwerkende gemeenten. Tijdens deze markt konden de raadsleden zich laten in formeren door Midpoint Brabant, GGD Hart voor Brabant & West-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Regio Hart van Brabant.

De regiomarkt werd goed bezocht en de raadsleden hebben zich goed laten informeren over de organisaties en wat hun taken en rollen zijn. Er waren veel presentaties. Raadsleden gingen voor, tijdens en na de presentaties met de deelnemende organisaties en met elkaar in gesprek. Op deze manier waren zij interactief bezig en leerden raadsleden van de samenwerkende gemeenten elkaar beter kennen en konden zij ervaringen uitwisselen. Ze kijken terug op een nuttige informatieve regiomarkt en een actieve netwerkbijeenkomst.

Klik voor het verslag, foto’s en de presentaties op Regio Hart van Brabant.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA