‘Het nieuwe verwarmen’ een stap dichterbij

Tilburg gaat op weg naar ‘het nieuwe verwarmen’. Niet nu meteen al. Maar op den duur moeten alle 81.000 woningen en 15.000 andere gebouwen aardgasvrij zijn. Elke mogelijkheid om hierin stappen te zetten, zal worden aangegrepen. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte zette de raad afgelopen maandag al een grote stap. De LST stemde tegen.

Tilburg wil in 2045 CO2-neutraal zijn. Dat is vijf jaar eerder dan het landelijke streefjaar. Om dat doel te halen, moeten onder andere alle gebouwen van het aardgas af. Vooral waar nieuwbouw aan de orde is of een grote renovatie of herstructurering op stapel staat, kan de omschakeling naar andere warmtevoorziening zijn beslag krijgen. Ondertussen zet Tilburg stevig in op isoleren, het gebruik van warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. Ook wordt gekeken naar collectieve warmtesystemen. Zoals in het westen van de stad, dat al voor een groot deel is aangesloten op stadsverwarming. Ook voor het gebied rond de ringbanen wordt de aanleg van lokale warmtenetten onderzocht. In het zuiden van de stad ligt de focus op een systeem van koude/warmte opslag.

Woonlasten

Een belangrijk uitgangspunt bij de warmtetransitie vormen de woonlasten voor de consument. Die mogen niet hoger uitvallen wanneer in een wijk of buurt een nieuwe methode van verwarmen wordt ingevoerd. Tegenover de financieringslast van een woningeigenaar of de huurverhoging van een woninghuurder moet altijd een besparing op de energierekening staan die gelijk of groter is. De raad liet tijdens het debat blijken ook nu al iets te willen doen voor huishoudens die vooral vanwege de gestegen energieprijzen in ‘energiearmoede’ verkeren. Met het unaniem aanvaarden van een motie van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, Lokaal Tilburg, LST, 50PLUS, ONS Tilburg en SP gaf de raad het college opdracht hiervoor met een plan te komen en daarover medio 2022 te rapporteren.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA