In memoriam: Eric Roels

Op 6 februari 2023 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Eric Roels is overleden. Eric zat sinds maart 2022 in de raad namens de fractie Lokaal Tilburg en dit dit vol overtuiging, enthousiasme en energie.

 

Eric kreeg op de dag van zijn installatie in maart 2022 te horen dat hij helaas ernstig ziek was. Wij hebben allemaal de worsteling kunnen zien met het moeten loslaten van het raadswerk, omdat de gezondheid het helaas niet langer toeliet. Ondanks zijn ziekte heeft Eric zich tot november van afgelopen jaar volledig ingezet voor zijn fractie, de raad en de inwoners van onze stad. Met bewondering hebben wij gekeken hoelang Eric, ondanks zijn ziekte, dermate betrokken bleef bij de Tilburgse raad.

Vele woordvoerderschappen

Tijdens zijn periode als raadslid was Eric woordvoerder op vele onderwerpen waaronder: Bestaanszekerheid, Onderwijs, Duurzame Stad, Gezondheid & Welzijn, Sociale Basis, Inclusie en Mondiale bewustwording, Ouderen, WMO, Inclusieve Stad, Sport. Ook was Eric lid van de auditcommissie. Naast zijn woordvoerderschappen was Eric de kartrekker achter het initiatiefvoorstel ‘Tilburg van Buiten naar Binnen’ uit 2019. Na 3,5 jaar hard knokken werd dit voorstel door de raad aangenomen en heeft uiteindelijk geleid tot het huidige actieplan van de gemeente omtrent inwonersparticipatie. In deze periode was Eric actief voor de partij als burgerraadslid.

Carrière

Naast zijn werk als raadslid heeft Eric tien jaar gewerkt voor de ambtelijke organisatie van de  gemeente Tilburg. Dit deed hij onder andere bij de Milieudienst als adjunct-directeur. Na zijn periode in Tilburg is Eric werkzaam geweest als gemeentesecretaris in Best en Halderberge om daarna in het sociaal domein in Zuid-Holland aan de slag te gaan.

Namens de gehele raad en griffie willen wij de geliefden en naasten van Eric condoleren met dit enorme verlies en in het bijzonder zijn vrouw Ine, zijn kinderen, kleinkinderen en de fractie van Lokaal Tilburg.

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA