In Memoriam: Jan van Esch (1959-2024)

Op 26 maart 2024 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Jan van Esch is overleden. Jan was sinds 2006 in verschillende rollen betrokken bij de raad en was sinds 2019 onze plaatsvervangend voorzitter. Al die jaren heeft Jan zich met hart en ziel ingezet voor onze stad en de dorpen en was hij een graag gezien gezicht in de raadszaal.

Begin dit jaar kreeg Jan te horen dat hij ernstig ziek was. Zijn wil om door te gaan met het raadswerk toont aan hoe Jan strijdbaar en niet voor één gat te vangen was. Ondanks zijn ziekte bleef Jan betrokken: zelfs vanuit zijn ziekbed keek hij nog live mee met de vergaderingen van de gemeenteraad.

Woordvoerderschappen

Jan was op veel woordvoerderschappen actief. Hij was betrokken bij de grote gebiedsontwikkelingen, zoals de Spoorzone, het Spoorpark en de Piushaven en droeg de cultuur in onze gemeente een warm hart toe. Ook zijn liefde voor het bruin café kwam actief naar voren in de raad. Zo was Jan samen met andere raadsleden betrokken bij het voorstel om bruine kroegen in Tilburg tot erfgoed te verheffen.

We zullen Jans’ nuchterheid, ervaring, humor en kunde missen in het stadhuis en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA