Koningsplein wordt Koningswei

De kogel is door de kerk: het troosteloze Koningsplein wordt een groen park met nieuwe woningbouw én een verbinding naar de Piushaven. Het Koningsplein heet voortaan Koningswei.

Afgelopen maandag ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het stedenbouwkundig plan. Met de plannen voor Koningswei en het Stadsforum krijgt een belangrijk gebied in het centrum van de stad binnen enkele jaren een complete facelift. Koningswei wordt een plein, waar het groen overheerst. De twee wooncomplexen aan de kant van de Piusstraat verdwijnen en maken plaats voor nieuwe woongebouwen, die straks met hun voeten in het groen staan.

Deze complexen  bevatten in totaal 367 appartementen, waarvan 68 procent in de sociale en middeldure huursector. Ook komen er zorgwoningen. In totaal bevat het nieuwe plein straks 208 meer woningen dan nu het geval is. Koningswei vormt straks samen met het Stadsforum de nieuwe verbinding tussen het winkelgebied in het centrum en de Piushaven. Een nieuwe route via de Koopvaardijstraat maakt hiervan deel uit. Het Koningswei-park komt boven op het dek van de bestaande ondergrondse parkeergarage, die aan de kant van de Piusstraat gedeeltelijk wordt gesloopt en daar een nieuwe ingang krijgt.

Kredieten

De raad keurde maandag een krediet van 7,5 miljoen euro goed om daarmee de grondexploitatie van het plan te dekken. Ook gaat er 1 miljoen euro naar het verleggen van de entree van de parkeergarage. Voor het groen van Koningswei komt 750.000 euro uit het gemeentelijk Klimaatfonds. Om de plannen te realiseren, sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar Amvest en woningcorporatie TBV Wonen, die de huidige woongebouwen bezitten en de nieuwe woningen gaan realiseren. Volgend jaar wordt gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe woongebouwen en komt het bestemmingsplan in de raad. Volgens de huidige planning kan in 2024 met de aanleg van Koningswei worden begonnen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA