Laat je mening horen over het parkeerbeleid!

Heb jij een mening over of ervaring met het Tilburgse parkeerbeleid? Laat deze horen tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad op 4 maart 2024 om 19:00 uur in de raadszaal.

Tijdens deze bijeenkomst neemt de gemeenteraad het parkeerbeleid in de gemeente Tilburg onder de loep. Dat kan natuurlijk niet zonder inbreng van inwoners of ondernemers die daadwerkelijk ervaring hebben met het parkeerbeleid, of die ervaring nu goed of slecht is. Meer informatie is te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Aanmelden om in te spreken kan via ! Wil je wel jouw mening laten horen maar niet inspreken? Stuur dan een brief of bericht naar bovenstaand mailadres en deze zal worden toegevoegd aan de stukken die de raadsleden ter voorbereiding krijgen.

Foto: Wilfried Scholtes

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA