Meer kansen op de woningmarkt

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag een belangrijke stap gezet om de kansen voor starters en lage en middeninkomens op de woningmarkt te vergroten. Dat gebeurde met het unaniem vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening.

Die moet gaan zorgen voor de opkoopbescherming van eengezinswoningen. Ook wordt het weer mogelijk om met een vergunning woningen te splitsen voor kamerverhuur. De nieuwe regels worden op 1 september van kracht.

Net als elders in Nederland heeft Tilburg te maken met grote krapte op de woningmarkt. Vooral voor starters en huishoudens met een lager of middeninkomen is het moeilijk om een woning te bemachtigen. Tilburg maakt extra vaart met het bouwen van nieuwe woningen. Niettemin zijn er extra maatregelen nodig om de kansen van genoemde groepen op de woningmarkt te vergroten.

Geen opkoopbescherming voor hele gemeente

Ook in Tilburg  hebben beleggers in de afgelopen jaren steeds meer woningen in het goedkopere segment opgekocht om door te verhuren. De opkoopbescherming moet een halt toeroepen aan de trend dat juist deze betaalbare woningen hierdoor uit de markt verdwijnen. De regeling gaat gelden voor woningen met een maximale WOZ-waarde van 355.000 euro. Dat is de landelijke grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Behalve de schaarste van woningen speelt ook de leefbaarheid van een wijk of buurt een rol bij het toepassen van de regels voor opkoopbescherming.

De regeling zonder meer laten gelden voor de gehele gemeente, zoals de gemeenteraad het liefst wil, is wettelijk niet mogelijk. Per gebied (dorp, wijk of buurt) moet worden bepaald dat met opkoopbescherming ook daadwerkelijk de woningschaarste wordt bestreden of dat de leefbaarheid onder druk staat. Bijvoorbeeld omdat  veel woningen worden opgekocht en  worden gebruikt voor kamerverhuur. De regeling gaat nu gelden voor de hele Oude Stad (Tilburg binnen de ringbanen) en verder onder meer voor de wijken de Reit, ’t Zand, een deel van Wandelbos, Stokhasselt en Heikant in Tilburg Noord en Gesworen Hoek en Huibeven in de Reeshof. Ook de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel vallen onder de opkoopbescherming.

Woningen opsplitsen voor kamervehuur mag weer

Een andere maatregel om de woningmarktkansen voor lage en middeninkomens te vergroten, is het herinvoeren van de mogelijkheid om woningen op te splitsen voor kamerverhuur. Sinds september 2020 was dit niet meer mogelijk en konden eigenaren van woningen de hiervoor vereiste vergunning niet meer aanvragen. Die mogelijkheid komt nu terug en gaat gelden voor de gehele gemeente. Tegelijk wordt de mogelijke overlast die kan ontstaan door kamerverhuur beter aangepakt. Er komen onder andere nieuwe regels zodra de Wet goed verhuurderschap van kracht is.

De raad had eerder aangegeven een kamerverhuurvergunning het liefst te koppelen aan de eigenaar van een woning. Wanneer een woning met kamerverhuur wordt verkocht, kan dan worden bekeken of de vergunning ook aan de nieuwe eigenaar wordt verleend. Dit blijkt echter niet mogelijk. In plaats daarvan komt er een meldingsplicht, wanneer een woning wordt verkocht. Bij wisseling van eigenaar kan dan worden getoetst of er aanleiding is om de vergunning in te trekken. Ook kan de vergunning worden ingetrokken, wanneer een woning niet langer voor kamerverhuur wordt gebruikt. Verder gaat het college onderzoeken of, net als in Rotterdam, een vergunning kan worden ingetrokken wanneer zich op het gebied van leefbaarheid problemen voordoen. De raad aanvaardde hierover unaniem een motie van VVD, PvdA, SP, LST, D66, Lokaal Tilburg en CDA.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA