Minima krijgen eind april al 800 euro energietoeslag

De circa 11.500 huishoudens in Tilburg, die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro, krijgen dit bedrag al vanaf 28 april op hun rekening gestort.

De gemeente wacht niet met betalen totdat het geld binnen is dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Afgelopen maandag besloot de raad dat Tilburg 9,6 miljoen euro gaat voorfinancieren. De raad had in december het college al opgeroepen om niet te wachten met betaling van de energietoeslag, totdat het geld van het Rijk binnen is. Met als gevolg dat huishoudens met een bijstandsuitkering (inclusief IAOW) de 200 euro, waarvan toen nog sprake was, al ontvangen hebben. Inmiddels heeft de regering besloten om de eenmalige energietoeslag te verhogen tot 800 euro.

Financiële problemen

Het is duidelijk dat als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen huishoudens met een laag inkomen in acute financiële problemen komen. Het Rijk staat daarom gemeenten toe om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wettelijke regeling rond de energietoeslag, deze al uit te betalen. In Tilburg gaat het om circa 11.500 huishoudens. Dit zijn huishoudens met een bijstandsuitkering, die recht hebben op de Meedoenregeling 2022 of een AIO-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Zij hoeven de energietoeslag niet aan te vragen, maar krijgen die automatisch uitgekeerd zonder daarvoor zelf iets te hoeven doen. Daarnaast verwacht de gemeente dat nog eens circa 1.750 huishoudens voor de energietoeslag in aanmerking komen, nadat ze die hebben aangevraagd. Ten slotte wil de gemeente iets doen voor huishoudens, die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar niettemin door de hoge energiekosten in financiële problemen komen. Die kunnen geholpen worden met een bijdrage uit het Tilburgs Ondersteuningsfonds.

De gemeente verwacht ongeveer 11,6 miljoen euro van het Rijk te ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. Het bedrag van 9,6 miljoen, waarvan de nu raad heeft besloten dat de gemeente dat gaat voorfinancieren, is behalve voor de genoemde 11.500 huishoudens ook bestemd voor zo’n 500 toeslagbetalingen op aanvraag. Een bedrag van 2 ton is bedoeld voor maatwerkoplossingen. Wie in aanmerking komt voor een automatische toekenning van de eenmalige energietoeslag van 800 euro, krijgt een brief. Andere huishoudens kunnen vanaf 3 mei via www.tilburg.nl een aanvraag indienen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA