Monitoring cityring

Hoe houd je in de gaten of het verkeersluw maken van de cityring ook het beoogde effect heeft? Dat staat in het Monitoringsplan Cityring, waarmee de gemeenteraad vorige week donderdag heeft ingestemd.

Vorig jaar oktober heeft de raad besloten tot het verkeersluw maken van de cityring. Dat betekent dat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring in 2023 nog één rijbaan hebben en de maximumsnelheid dan overal 30 kilometer per uur is. Deze ingreep moet een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad, zonder dat dit ten koste gaan van de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van het stadscentrum. Het verkeersluw maken van de cityring hangt ook samen met de realisering van het Stadsforum. Het aantal auto’s per etmaal moet daar terug van 20.000 naar 8.000. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het Stadsforum zijn onlangs gestart.

Vinger aan de pols

De raad besloot vorig jaar ook om een vinger aan de pols te willen houden als het gaat om de effecten van de verkeersluwe cityring. Die effecten hebben betrekking op de verkeersintensiteit en verkeersveiligheid, maar ook op het eventuele sluipverkeer in en rond de binnenstad. Andere effecten zijn de bereikbaarheid van de binnenstad, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Ook de economische effecten voor de linten Korvelseweg en Besterdring spelen een rol. Het monitoringsplan voorziet in allerlei mogelijkheden om die effecten periodiek te meten. Onder meer door middel van tellingen en het verzamelen van data. Ook enquêtes onder inwoners en bezoekers van de binnenstad behoren tot de monitoringinstrumenten.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA