Nieuwe aanpak parkeren

Met de stemmen tegen van LST, PvdA en SP heeft de gemeenteraad heeft vorige week donderdag ingestemd met een nieuwe kijk op parkeren. Daarbij is de komst van nieuwe parkeergarages niet vanzelfsprekend. Ook het bevorderen van deelmobiliteit komt in beeld.

In Tilburg komen er de komende twintig jaar zo’n 25.000 woningen bij. Die komen voor een groot deel in de bestaande stad, dus binnen de ringbanen en het centrum. Daar wordt ook gewerkt aan een betere kwaliteit van de openbare ruimte, zoals het Stadsforum en het Koningsplein (Koningswei). Op het grootste deel van de cityring wordt het doorgaande verkeer aan banden gelegd. En toch moet de binnenstad goed bereikbaar blijven. Dus zijn er nieuwe oplossingen voor het parkeren nodig.

Welke parkeerruimte voor wie?

De raad stemde vorige week in met de sporen die voor het nieuwe parkeerbeleid worden uitgezet. Sowieso wordt bij grote gebiedsontwikkelingen onderzocht of het bouwen of bijbouwen van gebouwde parkeervoorzieningen noodzakelijk is. Verder zal de restcapaciteit die er buiten piektijden in parkeergarages momenteel is, beter worden benut. Dat kan met het aanbieden van parkeerabonnementen voor bezoekers van het centrum. ‘Zolang dit maar niet ten koste gaat van mensen die in het centrum moeten parkeren, omdat ze daar werken of mantelzorger van iemand zijn’ , aldus de raad in een aanvaarde motie van VVD, ONS Tilburg, 50PLUS en LST.

Met een motie van GroenLinks, ONS Tilburg, Lokaal Tilburg en CDA vroeg de raad ook aandacht voor het invaliden-parkeren. De indieners van de motie willen dat houders van een invalidenparkeerkaart op alle algemene betaalde parkeerplaatsen hun auto kwijt kunnen. Wethouder Oscar Dusschooten kijkt de komende maanden naar het invaliden-parkeren en komt daar in het tweede kwartaal van 2022 bij de raad op terug.

Transferium van de toekomst

De gemeente neemt verder het voortouw om samen met marktpartijen een hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit te organiseren. Te denken valt aan het aantrekkelijk maken van het gebruik van deelauto’s en leenauto’s. Hierdoor is minder parkeercapaciteit nodig. Hetzelfde geldt, wanneer bezoekers en werknemers vanaf een transferium aan de rand verder naar het centrum kunnen reizen. Ook die optie komt in beeld. De raad wil dat het college actief aan de slag gaat met een ‘transferium van de toekomst’ en aanvaardde daarover een motie van Lokaal Tilburg, LST, D66, ONS Tilburg, CDA, GroenLinks, PvdA, VVD en 50PLUS. De raad wil hierover in de komende bestuursperiode twee keer per jaar worden geïnformeerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA