Nieuwe stadsnatuurkaart 2040

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag de geactualiseerde versie van de stadsnatuurkaart 2040 vastgesteld. Die moet ervoor zorgen dat er bij ruimtelijke plannen voldoende aandacht is voor groen en biodiversiteit.

Tilburg kent sinds 2016 een stadsnatuurkaart, maar die beperkte zich nog tot het gebied binnen de bebouwde kom. Nu is ook het buitengebied toegevoegd en is de kaart beter leesbaar. Niet in de laatste plaats heeft het actuele groen- en biodiversiteitsbeleid in de nieuwe stadsnatuurkaart een plek gekregen.

Grote afwijkingen naar de raad

De kaart schrijft een bepaalde hoeveelheid aan groen en biodiversiteit voor bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Daar mag op ondergeschikte onderdelen van worden afgeweken. Grotere afwijkingen worden door het college aan de raad voorgelegd. Wanneer niet kan worden voldaan aan de stadsnatuurkaart en daardoor groen verloren gaat, moet dat elders in Tilburg worden gecompenseerd. In 2040 moeten de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit zijn gerealiseerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA